Overgrepsmottaket Molde

Vi hjelper ungdom og vaksne som har blitt utsett for seksuelle overgrep, eller forsøk på seksuelle overgrep. Mottaket tar imot pasientar frå alle kommunane i Nordmøre og Romsdal.

I mottaket har vi eit team med legar og sjukepleiarar som er spesielt opplært til å jobbe med overgrepssaker.

 • Du kan kome utan tilvising
 • Vi har døgnopent, og behandlinga er gratis
 • Forholdet treng ikkje vere meldt til politiet
 • Våre tilsette har teieplikt
 • Du kan sjølv bestemme om du vil ta imot heile tilbodet eller berre delar av det
 • Det er ein fordel at du kjem med ein gong, helst før du dusjar, skiftar klede og et.

Vi legg til rette for:

 • Samtale
 • Medisinsk undersøking med tanke på skadar, smitte og graviditet
 • Vi kan sikre bevis dersom du ønsker å melde saka til politiet
 • Hjelp til å kontakte bistandsadvokat (gratis), uavhengig om du vel å melde saka til politiet
 • Hjelp til å kontakte politi
 • Informasjon om oppfølgingstilbod og andre hjelpeinstansar

Kontakt

Telefon

(Legevakta der du er)

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Akuttmottaket ved Molde sjukehus
Molde sjukehus med en plen foran seg

Molde sjukehus

Parkveien 84

6407 Molde