Postoperativ Molde

Her overvaker og behandlar vi pasientar som har vore eller skal til operasjon, og som treng observasjon etter alle former for anestesi.

I dei fleste tilfella blir ein på postoperativ i 1–24 timar, men dette varierer etter kva type inngrep du skal ha/har hatt, og tilstanden din. Når du ikkje lenger treng spesiell overvaking, blir du flytta til sengepost.

Kontakt

Telefon

Slik finn du fram

Molde sjukehus med en plen foran seg

Molde sjukehus

Parkveien 84

6407 Molde