Gynekologisk poliklinikk Volda

Velkommen til gynekologisk poliklinikk i Volda! Ved poliklinikken får tilviste pasientar utgreiing, diagnostisering og behandling av  gynekologiske tilstandar. Ultralydundersøking i svangerskapsveke 17-20 er eit tilbod til alle gravide etter tilvising frå fastlege eller jordmor. For gravide med risikotilstandar kan det vere aktuelt med oppfølging i svangerskapet ved poliklinikken.  Kvinner som ynskjer sjølvbestemt abort kan ta kontakt med poliklinikken utan tilvising.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Poliklinikken er lokalisert saman med kirurgisk poliklinikk og ligg til venstre for hovedinngangen i 1.etasje.
En stor bygning med et tre foran seg

Volda sjukehus

Kløvertunvegen 1