Samhandlingsavdelinga

Samhandlingsavdelinga er samansett av ulike einingar og fagområde med kontorstad ulike stadar i Møre og Romsdal. Ein arbeider for å forbetre samhandlinga mellom HMR og primærhelsetenesten.  For informasjon om samhandlingsavdelinga, ta kontakt med: Eli Otterlei, Samhandlingssjef Helse Møre og Romsdal

Kontakt

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Administrasjonsbygget, Åsehaugen 1. Første veg til høgre etter lyskrysset på Borgundvegen.
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Samhandling

Ei god oppgåve- og ansvarsfordeling og eit godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelseteneste er avgjerande for at vi skal kunne tilby pasientane våre eit heilskapleg og godt behandlingstilbod.

Her finn du oversikt over alt innanfor samhandlingsfeltet - Helsefellesskap, prosjekt, funksjonar og kontaktinfo

Oversikt over samhandlingsfeltet
Illustrasjon samhandling