Feriestengde avdelingar i sommar

Her finn du oversikt over kva avdelingar som har feriestengt i sommar

Feriestengde avdelingar
Blomstereng

Viktige meldingar om Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal

På denne sida kan kommunane, fastlegar og andre tilvisarar i Møre og Romsdal halde seg oppdaterte på viktige meldingar i samband med at Helse Møre og Romsdal tar i bruk Helseplattformen.
Helseplattformen
Logo

Samhandlingsnytt

    Helsefellesskap Møre og Romsdal

    Saman om heilskap og berekraft i helsetenestene. Helsefellesskap Møre og Romsdal er ei vidareutvikling av samarbeidsavtalen og samarbeidsstrukturen mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal.
    Helsefellesskap Møre og Romsdal
    Illustrasjon puslebrikker
    Sist oppdatert 01.07.2024