Samhandlingsnytt

 • Mor med barn i en sofa
  17. januar 2024
  Pasient- og pårørandeopplæring for våren 2024

  Visste du at Helse Møre og Romsdal tilbyr kurs- og gruppetilbod for brukarar, pasientar og pårørande?

 • Et par menn som ser på en bok
  21. desember 2023
  Praksiskonsulentordninga skiftar namn til Samarbeidsordning for spesialisthelsetenesta og fastlegane

  Det har vore ei nasjonal evaluering av praksiskonsulentordninga. Ei av endringane som følgje av dette er at praksiskonsulentordninga skiftar namn til samarbeidsordning for spesialisthelsetenesta og fastlegane frå og med 01.01.24. Praksiskonsulentar blir frå nyttår kalla samhandlingslegar.

 • En person som holder en presentasjon
  18. desember 2023
  "Råbra" av Vanylven kommune

  Ved møte i Lokalt samarbeidsutval ved Volda sjukehusområde (LSU Volda) i november fekk Vanylven kommune ved kommuneoverlege Cecilie Lillejord Oppedal overrekt eit råbrakort fordi dei har medverka på ein positiv måte som fortener merksemd.

Helsefellesskap Møre og Romsdal

Saman om heilskap og berekraft i helsetenestene. Helsefellesskap Møre og Romsdal er ei vidareutvikling av samarbeidsavtalen og samarbeidsstrukturen mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal.
Helsefellesskap Møre og Romsdal
Illustrasjon puslebrikker
Sist oppdatert 08.03.2023