Helsepedagogikk for brukarrepresentantar og helsepersonell

Bli tryggare i formidling og utvikling av opplæringstiltak

Arbeider du med å legge til rette for læring, meistring og auka helsekompetanse? Ønsker du å lære meir om helsepedagogikk? Meld deg på introduksjonskurs i helsepedagogikk som startar 12. september!

Publisert 10.08.2023
Sist oppdatert 11.09.2023
Helseped.kurs frå 2022
Frå kurs i helsepedagogikk i 2022

Introduksjonskurs i helsepedagogikk går over tre dagar og finn stad i  Ålesund. Noko av kurset vert også digitalt:

Tysdag 12. september - Stad: Kirkegata 33, Ålesund​ (9 - 15)
Måndag 18. september - Digitalt (9 - 15)
Måndag 2. oktober - Fysisk eller digitalt (avtalast første kursdag, 18 - 21)

Forma på kurset varierer mellom undervisning, gruppebasert arbeid samt jobbing med oppgåve. Du kan lese ytterlegare detaljar i kursprogrammet (pdf). 

Målet med kurset er å gjere brukarrepresentantar og tilsette i stand til å gjennomføre og delta i opplæringstiltak for brukarar, pasientar og pårørende, i hovedsak gruppebaserte tilbod i kommunar og helseføretak. Tema i kurset er helsepedagogikk, helsekompetanse, gruppeleiing, mestringsteori, organisering av gruppetilbod herunder også digital opplæring samt arbeid med sjølvvalt temaoppgåve. Brukarmedverknad vert ein raud tråd gjennom kurset.

​​Kurs i Helsepedagogikk baserer seg på eit unikt samarbeid mellom Ålesund kommune, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Lærings- og mestringssenteret i Helse Møre og Romsdal. Ungdomsrådet i HMR stiller også opp.

Lenke til påmelding kurs i Helsepeda​gogikk via Læringsportalen

Vi har hatt veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne på disse kursene. Dette er en fin måte å tilegne seg mer kompetanse på emnet og å få inspirasjon inn i eget arbeid

Astrid Ljøkjell Solem, rådgivar Lærings- og meistringssenteret

Påmeldingsfristen er 6. september 2023. Vel møtt til eit spennande tilbod med fagleg påfyll!

For å lese meir om Helsepedagogikk kan du sjå på sidene tilNasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse​

Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal

Lærings- og meistringssenteret (LMS) jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si.
Kontakt oss
LMS+ROPP for web 2022.jpg