Meld deg på digitalt helsepedagogisk kurs

Arbeider du med å legge til rette for læring, meistring og auka helsekompetanse? Ønsker du å lære om helsepedagogikk, digitale metoder og verktøy? Meld deg på eit av dei digitale kursa i helsepedagogikk for året 2024.

Publisert 29.11.2023
En gruppe mennesker som sitter ved et bord foran en projektorskjerm
Illustrasjonsbilete (fysisk) kurs i helsepedagogikk i 2022

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK-LMH) arrangerer 5-dagers digitalt kurs i helsepedagogikk våren og hausten 2024. Det er no opna for påmelding.

Dette er ei fin moglegheit til å auke kompetansen din på fleire ulike felt.

Les meir om kurset på nettsidene til NK-LMH

Tid og stad

  • Kurs våren 2024: 24. januar, 1. og 7. februar og 6. og 14. mars.

  • Kurs hausten 2024: 29. august, 4., 12. og 26. september og 16. oktober.

Målgruppe for kurset

Kurset er for fagpersonar og brukerrepresentantar i kommuner og sjukehus som skal i gang med, driv eller er involvert i lærings- og meistringstilbod eller opplæring av fagpersonar og brukerrepresentantar.

Kurset har vore gjennomført to gongar tidlegare med gode evalueringar. Sitat frå tidlegare kursdeltakar (NK-LMH):

«Det digitale kurset i helsepedagogikk er svært godt organisert og enkelt å følge som kursdeltaker. Kursholdere og forelesere er kunnskapsrike og engasjerte, samarbeider godt og bruker mange ulike pedagogiske metoder og verktøy. Brukermedvirkning er inkludert i alle deler av kurset og erfaringsutveksling med gruppearbeid mellom kursdeltakerne gjør det digitale kurset «levende» og veldig lærerikt. Relevant litteratur og forskning er anbefalt og tilgjengelig, men har ikke hovedfokus. Dette er det beste kurset jeg har deltatt på på lenge og anbefaler det på det sterkeste!»

Påmelding

For å delta må du sende ein e-post til anita@mestring.no med ei kort begrunning for kvifor du ønsker å delta innan 15. januar 2024 for kurset til våren og 15. august 2024 for kurset til hausten.

Det vil også komme moglegheit for å delta på eit kortare (fysisk) kurs i helsepedagogikk i Helse Møre og Romsdal.
For meir informasjon om helsepedagogisk opplæring, pasient- og pårørandeopplæring eller læring og meistring, ta kontakt med rådgivarane ved Lærings- og meistringssenteret.

Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal

Lærings- og meistringssenteret (LMS) jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si

Kontakt oss i LMS
En gruppe mennesker som poserer for et bilde