Stor nytte av lærings- og meistringskurs

Brukarrepresentant Annlaug Årflot fortel i dette innlegget den store nytta pasientar og pårørande har av å delta på Lærings- og meistringskurs. Ho har sjølv levd godt med stomi i mange år og håper det vert fullt på kurs for personar med stomi og deira pårørande i Molde 20. og 21. april

Publisert 31.03.2023
Brukarrepresentant Annlaug Aarflot
Brukarrepresentant Annlaug Årflot

​Mestring fra et brukerperspektiv

«Jeg heter Annlaug Årflot, bor i Molde og har hatt Ileostomi i 25 år. Jeg har ikke vært deltager på Lærings og mestringskurs, fordi jeg har vært med på å arrangere kurs for pasienter og pårørende som har stomi i Molde hver gang. Jeg har likevel hatt god nytte av den undervisningen som har vært på kurset, og det har hjulpet meg til å få et bedre og enklere liv med stomi. 

Målet med lærings- og mestringskurset er at du skal lære om stomien din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om stomi, sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Å få en stomi kan for noen være traumatisk, for andre igjen kan det føles en lettelse fordi de føler de kan få et bedre liv etter år med kronisk sykdom. Uansett hvordan en føler det i begynnelsen, er det en stor omveltning i livet, og en må forholde seg til stomien 24 timer i døgnet enten man vil eller ei. Det er mye nytt å sette seg inni, og med kort liggetid på sykehuset er det mange som får minimal opplæring før de blir sendt hjem. Derfor er lærings og mestringskurs ekstra viktig å få med seg. 

Mange av problemstillinger og spørsmål om livet med stomi dukker ikke opp før etter en har kommet hjem fra sykehuset, og en skal begynne å leve et «normalt» liv igjen. 


Kunnskap fra fagfolk

Det finnes flere stomityper, og ikke noe fasitsvar på hvordan man opplever det å bli stomioperert. Mange opplever kanskje velmenende råd fra «forståsegpåere» som vet akkurat hvordan du har det, hvordan du skal håndtere følelser og hva du kan spise og trene etterpå. Da er det flott at du har mulighet å møte fagfolk med god kompetanse på kurset som kan bistå deg faglig i jungelen av råd.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte brukerrepresentanter som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Det å få møte andre som er eller har vært i lignende situasjon som en selv er verdifullt. Tilbakemeldinger vi har fått fra kurs er at deltagerne føler seg mer normale, at det gjør godt å høre at det ikke bare er de som er usikre eller har problem.  Det er også godt å høre om de som mestrer å ha stomi og lever et godt liv med stomi. Det gir håp for de som sliter. 

Verdifullt for pårørende

For pårørende er det godt å få møte andre pårørende, og det er verdifullt for både pårørende og pasienten at den pårørende får informasjon om livet med stomi fra et annet perspektiv enn bare sine egne pårørende. At det er ikke bare er deres pårørende som reagerer følelsesmessig på ting, som sliter, har lekkasjer m.m. Det er også bra at den pårørende får informasjon om stomistell, trening og resten av det faglige. Det kan gi en trygghet at en er sammen om dette.  

Illustrasjonsbilete

Stomikurs i Molde for alle i fylket og dine rettigheter

Det arrangeres altså stomikurs på sykehuset i Molde 20. og 21. april 2023, dette blir det eneste stomikurset som arrangeres i Møre og Romsdal i år og en ønsker deltakere fra hele fylket.

For å bli med på kurset trenger du henvisning fra fastlege eller behandler i sykehus, vær rask da påmeldingsfristen er snart ute. 

Her finner du informasjon om stomikurset og henv​​isning


Det er viktig at de som har behov for kurs og som bor på Sunnmøre, Nordmøre og andre steder med lang reisevei kommer på kurset. Kurset er en del av spesialisthelsetenesten og gir rettigheter gjennom Pasientreiser. For å få dekket noe av konstaden til overnatting, må en få fastlegen til å rekvirere overnatting. Satsen på hva en kan få dekket pr. natt på hotell er 655 kr. Som medlem i brukerorganisasjonen NORILCO kan en få en FFO-rabatt (Funksjonshemmede Fellesorganisasjon) på hotellovernatting. Det gjelder både Scandic og Thon i Molde. Når du bestiller hotellrom oppgir du at du skal ha en FFO-rabatt. 

Har du behov for å bruke egen bil for å komme deg til og fra kurset, må du få fastlegen til å rekvirere det også til Pasientreiser. 

På Helse Møre og Romsdal sin nettside om Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring​ vil du finne mer informasjon om rettigheter du har til sykmelding, velferdspermisjon, reise m.m. og hvor du kan finne ytterligere informasjon. For å delta på kurset kan legen gi deg sykmelding. Du kan også søke om foreldrepenger hvis du skal være med som pårørende barn og ungdom. 

Jeg har fått god hjelp av andre med stomi for å kunne leve et godt liv med stomien min. Jeg oppfordrer alle som har behov for å lære mer om livet med stomi og hvordan takle det å ha en pose på magen om å melde seg på. Det vil bli samtalegrupper der du vil få utveksle erfaringer, fortelle om deg selv og lytte til hvordan andre har det. 

Du vil også få informasjon om pasientforeningen NORILCO, og verdien av å være medlem i en organisasjon». ​​

Pasient- og pårørandeopplæring

Helse Møre og Romsdal tilbyr opplæring og kurs for pasientar og pårørande innanfor ulike diagnosegrupper både individuelt og i grupper
Finn eit opplæringstilbod
Mor og barn