Vel møtt til nytt lunsjwebinar

Tysdag 14. mars kl. 11.00 er alle som har interesse av læring og helsekompetanse for brukarar, pasientar og pårørande velkomne til å delta på webinar. Teamet er "Teach back" ei pedagogisk metode som skal sikre at pasientar og pårørande oppfattar og forstår informasjon som vert gitt.

Publisert 06.03.2023
Bilete frå helseped.kurs HMR

Meld deg på allereie i dag for lunsjwebinar tysdag 14. mars 2023 mellom kl. 11.00 - 11.45. 

På webinaret 14. mars snakkar spesialrådgivarar i Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring ved Sørlandet sykehus, Hildegunn Edløy Holstvoll og Ingun Benno Petterson, om metoden Teach back. 

Vel møtt til eit inspirerande lunsjwebinar!

Det vert også moglegheit for å stille skriftlege spørsmål undervegs i chat. Webinaret er gratis og opent for alle.

​Informasjon og påmeldingslenke på mestring.no


Ver merksam på at e-post med stadfesting og deltakarlenke kan havne i søppelpost. 

Webinara er basert på eit samarbeid mellom dei fire helseregionane (Helse Vest, Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Midt) og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).​

Samla oversikt over webinar om læring- og meistring


Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal

Lærings- og meistringssenteret (LMS) jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si.
Kontakt oss
LMS+ROPP for web 2022.jpg