Nyttig informasjon for deg som pasient og pårørande

Her finn du informasjon som kan vere nyttig for deg som innbyggar, pasient eller pårørande med ynskje om å bidra til at pasientar og brukarar får lik tilgang på helse- og omsorgstenester og auka helsekompetanse.

Helsekompetanse

Helsekompetanse handlar om å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon. Det skal gjere pasientar i stand til å bruke helsetenestar på ein god og fornuftig måte.

Les meir om helsekompetanse på Helsedirektor​atet sine nettsider​

Med informasjonsfilmen vil du få ei kort innføring om verktøyet og funksjonar. Når du tek i bruk HelsaMi vil du oppleve begrensa innhald og moglegheiter i starten. Dette vil endre seg når fleire sjukehus og kommuner tek i bruk Helseplattformen og du nyttar deg av tenestetilbod som brukar Helseplattformen. Av sjukehusa i Helse Midt-Norge er det berre St. Olav som har starta å bruke Helseplattformen, sjukehusa i Møre og Romsdal startar 27. april 2024. Timeavtalar og besøk som du har vore til hjå sjukehus/kommune før en tok i bruk Helseplattformen, vil du ikkje kunne sjå i HelsaMi.

Sist oppdatert 09.10.2023