Seksjon for kliniske studiar

Seksjon for kliniske studiar (SKS) arbeider for leggje til rette for at pasientar i Helse Møre og Romsdal kan delta i kliniske behandingsstudiar. Se oversikt over tilsette lenger nede. Vil du vite meir om kliniske studiar? Sjå lenka under kontaktinformasjonen.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Underetasjen -U- i høgblokka i Ålesund sjukehus. Åsehaugen 5. Inngang frå nord (poliklinikk inngang) eller sør (Hovudvestibyle). Følg den turkise stripa på vegg merka Klinisk Forskingspost til du kjem fram til oss.
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Vil du vite meir om kliniske studiar?

Dersom du treng meir informasjon om kliniske studiar knytt til Helse Møre og Romsdal kan du finne dette på vår informasjonsside. Du finn mellom anna informasjon om kliniske studiar, Klinisk Forskingspost, og samarbeidande aktørar knytt til kliniske studiar ved HMR.
Sjå her for meir informasjon
Ei gruppe tilsette ved seksjon for kliniske studiar med plakat: Spør oss om forsking