Behandling

Blærekreftoperasjon (TUR-B), Kristiansund

Operasjon ved påvist blærekreft. Opersjonen blir utført i spinalbedøving eller narkose.

Før

Førebuande dag

Du må møte til ei undersøking  (preoperativ poliklinikk) før operasjonen. Da blir det tatt blodprøver, urinprøver, røntgenbilete og andre nødvendige undersøkingar.

Operasjonsdagen

Operasjonsdagen møter du fastande på sengeposten eller ved dagkirurgisk eining.

​​Faste

Før operasjonen/undersøkinga må du faste. Dersom du ikkje møter fastande, kan det hende vi må avlyse/utsetje timen.

De siste 6 timane før operasjon/undersøking skal du ikkje ete mat eller drikke mjølk/mjølkeprodukt. De siste 2 timane skal du unngå tyggegummi, drops, snus og røyk. Frem til 2 timer før kan du drikke klare væsker: Vatn, saft, juice utan fruktkjøt, brus, te og kaffi utan mjølk. Du kan svelge medisinar med eit lite glas vatn inntil 1 time før, og pusse tenner og skylje munnen når som helst.

Mat og mjølk/mjølkeprodukt: Skal stoppast 6 timer før
Klare væsker, tyggegummi, drops, røyk og snus: Skal stoppast 2 timer før

Dersom du likevel har ete eller drukke utanom de tidene som står her må personalet få vite det. Før enkelte inngrep skal du drikke ein bestemt mengde næringsdrikk. Strengare regler kan vere naudsynt for nokon. Det får du i så fall beskjed om. 

Du får beroligande og smertestillande medisinar før du blir køyrt i seng til operasjonsavdelinga.

Under

Du får narkose eller spinalbedøving (ryggmargsbedøving) under operasjonen. Eit tynt instrument (skop) blir ført gjennom urinrøyret til blæra. Vi fjernar forandringar i blærevevet og sender vevsprøver til vidare undersøking. 

Under operasjonen legg vi inn eit kateter (slange) gjennom urinrøyret til blæra. Dei fleste pasientane ligg med kateter og gjennomskyl til neste dag. Kateteret blir fjerna dagen etter operasjonen. 

Moglege tilleggsførebuingar og behandling

Nokre pasientar får ei ekstra undersøking før og etter operasjonen. Dette blir bestemt av behandlande lege for kvar enkelt pasient. Omtrent ein time før operasjonen, set vi inn eit stoff i urinblæra di. Dette blir sett inn gjennom eit kateter. Stoffet blir tatt opp av blæreforandringane og gjer det lettare for legen å finne dei.
Blandinga er ufarleg og gir ikkje biverknader anna enn lett ubehag etter kateteret.

Dersom legen finn ei forandring som kan vere kreft, blir det i nokre tilfelle gitt ein dose med ei type cellegift (Mitomycin) i blæra. Cellegifta blir gitt gjennom kateteret etter operasjonen. Behandlinga blir gjort for å hindre moglege kreftceller i å feste seg til blæreslimhinna. Denne behandlinga får du når du har komme tilbake på sengeposten. Cellegifta blir liggande i urinblæra og er ikkje skadeleg for resten av kroppen.

  • Det er viktig at du prøver å ha cellegifta inne i ein time.
  • Dersom du får svie eller ubehag må du seie frå, så du kan få smertestillande.
  • Du kan oppleve biverknader som svie og hyppig vasslating.
  • Det første døgnet er det viktig at du vaskar deg godt nedantil etter kvar vasslating og trekker ned to gonger på toalettet.
Etter

Etter operasjonen ligg du først på overvakingsavdelinga, før du blir flytt til sengeposten.

Trongen til å tisse kan komme brått den første tida etter operasjonen, og det kan komme blod i urinen.

Svaret på vevsprøva bestemmer vidare behandling. Du får informasjon om kontrollar eller oppfølging dersom dette er nødvendig.


Ver merksam

Den første tida kan det vere noko blod i urinen og litt svie når du tissar. Dersom dette varer lenge, bør du kontakte legen din.

Du bør vere forsiktig med tunge løft dei første vekene, då dette kan føre til at du blør.Kontakt

Kristiansund sjukehus Dageininga Kristiansund

Kontakt Dageininga Kristiansund

Oppmøtestad

Du møter på venterommet i mottagelsen på plan 0. Der blir du henta av ein sykepleier frå Dagenheten.
Hovudinngangen ved Kristiansund sjukehus

Kristiansund sjukehus

Herman Døhlens vei 1

6508 Kristiansund

Transport

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet.
 
  • Kjøp billett på parkeringsautomat eller i mobillapp (EasyPark eller Kristiansund parkering) ved ankomst
  • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
  • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
  • Appene EasyPark og Kristiansund parkering er også gode betalingalternativ ​
Kart
Grøn markering: parkering for besøkande. Oransje markering: HC-parkering. Raud markering: For blodgivarar. Lilla markering: ladestasjon f

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Praktisk informasjon

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstida er 17.00-19.00 alle dagar.  ​Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–17.30

Laurdag og søndag: stengt

Kantina​​​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar. Du finn oss i 2. etasje. Velkomen!

Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 10.00 - 14.00
  • Helg og høgtid: stengt  

Kiosk

I tillegg har vi kiosk i 1. etasje ved Kristiansund sjukehus.

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

​Eit trenings- og aktivitetsrom for kreftpasientar.

Aktiv mot kreft jobbar for for å få fysisk aktivitet inn som ein del av behandlinga.

Pusterommet er eit trenings- og aktivitetssenter som tilbyr tilpassa fysisk aktivitet til kreftpasientar under og etter behandling. Det er også ein møteplass og sosial arena for pasientar i same situasjon.

Dei tilsette du møter på Pusterommet har spesialkompetanse innan fysisk aktivitet og kreft.

Du kan delta i gruppetrening og/eller få individuelt tilrettelagt treningsprogram.

Pusterommet i Kristiansund

Pusterommet i Ålesund