Pasientkurs

Astmaskulen - Ålesund

For vaksne personar i tilknyting til barn og unge med astma.

Tid og stad

Når

Nytt kurs to gongar i året, kvar vår og haust

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Elektronisk tilvising sendast til Barne -og ungdomsavdelinga, Poliklinikk og dagbehandling for barn og unge, Ålesund sjukehus.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at foreldre/foresatte, besteforeldre og skule- og barnehagetilsette skal få auka kunnskap om kva astma er og korleis ein kan møte og hjelpe barn og unge med astma både i heimen og i skole- og barnehagekvardagen. Vi ynskjer å skape økt forståing og meistring i rolla som forelder/føresett og fagperson. 

Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa.

Innhald

 • Spesielle utfordringer når barnet har allergi og astma i barnehage, skole eller SFO.
 • Astma, fysiologi og behandling.
 • Forebygge utbrudd av astma og allergi: Pollen/dyrehår/middallergi.
 • Rettigheter.
 • Fysisk aktivitet.
 • NAAF.
 • Spørsmål og oppsummering.

Praktiske opplysningar

Vil du settes på venteliste til kurset - gi beskjed til:

Barne -og ungdomsavdelinga, Poliklinikk og dagbehandling for barn og unge, Ålesund sjukehus, 6026 Ålesund, tlf. 70 16 75 50 eller i skranken. 2-3 uker før kurset holdes vil det komme en innkallelse i posten. Denne skal det gies tilbakemelding på (antall og hvem som deltar, evt. melde avbud hvis det likevel ikke skulle passe).

Parkering: På betalingsplasser ved sjukehuset, følg gjeldande reglar. Det går busser innom busslommen ved sjukehuset. 

Kurset er gratis. Ta med matpakke

Rettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider 

Astma- og allergiforbundet

Kontakt

  Poliklinikk og dagbehandling for barn og unge, Ålesund sjukehus

  70 16 75 50