Pasientkurs

Cøliaki - foreldre/foresatte - Ålesund

Kurs for foreldre/føresette med born/ungdom som har cøliaki.

Passert
17.
oktober
2023
  1. 17. okt. 2023, 08:15 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 17. okt. 2023, 08:15 - 15:00

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Barne- og ungdomsavdelinga, Ålesund sjukehus

Kvar

Ålesund sjukehus
Åsebøen 1, 8. etg.

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlege for henvisning som sendast til Poliklinikk barn og ungdom, Ålesund sjukehus. Merkast med kursets navn.

Er familia i behandling i spesialisthelsetjenesten hjå avdeling kvinner, barnemedisin og habilitering treng de ikkje eiga henvisning frå fastlege. Oppgi navnet på barnet, fødselsdato, diagnose(r), foresatte, adresse og telefon. Husk å oppgi navn på kurset og evt. kven som delte (fleire føresette etc).


KVIFOR DELTA PÅ KURS

Målgruppa for kurset er foreldre/foresatte til barn og ungdom 0-18 år. Vi oppfordrar begge foreldre til å delta. Kurset er også eigna for besteforeldre, ansatte i skole, SFO og barnehage. Foreldre må sjølve invitere eventuelle fagpersonar i skule/barnehage rundt barnet/ungdommen. Barn under skolealder skal ikkje vere med. 

På kurset vert det teke opp ulike tema der målet er å auke mestring og kompetanse til målgruppen ift dei utfordringar born og ungdom med cøliaki kan ha. 

Nokre tema som kan vere aktuelle (med atterhald om endringar): 

  • Sjukdomslære/fysiologi
  • Bakedemonstrasjon og spørsmål
  • Kosthald ved cøliaki
  • Meistring og rettar
  • Utfordringar i kvardagen
  • Norsk cøliakiforening (NCF) 

Barnesjukepleiar, overlege, ernæringsfysiolog, brukarrepresentant frå Norsk Cøliakiforening og sosionom deltek på gruppeoppølæringa.

PRAKTISKE OPPLYSNINGAR

Kurset går over ein dag og er gratis. Pasient/foresatt blir registrert som polikliniske pasient. Pasient/foresatt OVER 16 år betaler eigenandel som per 2023 er satt til 386 kr.

Ta med eigen nistemat, det vert servert kaffi/te. 

2-3 veker før kurset holdast vil det komme ei innkalling i posten. Denne må ein gi tilbakemelding på (antall og kven som deltek). Dersom du (pasient/foresatt) ikke kan møte på opplæringa må du avbestille snarest og senest 24 timer før på telefon 70 16 75 50. Dersom du ikke avbestiller blir du belastet med et gebyr (per 2023 kr 1544 kr.)

Du finn parkering ved på betalingsplasser ved sykehuset. Det er busstopp like ved sjukehuset.

RETTAR OG EIGENANDEL

Du kan søke om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et barn som er langvarig syk eller funksjonshemma. Andre rettar ved reise og opphald gjeld som ved polikliniske timar på sjukehuset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

NYTTIGE NETTSIDER

Norsk cøliakiforening

Kontakt