Pasientkurs

Diabetes insulin og karbohydrat - Volda

Temakurs om insulin og karbohydrat

Tid og stad

Når

Årlege kurs

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Tilvising sendes elektronisk til medisinsk poliklinikk, Volda sjukehus.

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at du og dine pårørande skal få økt kunnskap om diabetes, korleis førebygge forverring og skape auka tryggheit, forståing og meistring i det å leve med diabetes.

Vi ynskjer også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar.

Vi oppmodar pårørande til å delta på opplæringa.

Innhald

Kurset tek særleg for seg karbohydrattelling og opplæring i ulike pumper.

Det kan bli satt opp eigne kurs knytt til ulike pumper/produsentar.

 

Praktiske opplysningar

Oppmøte for kursa er ved Volda sjukehus, Undervisningsrom ved Kløvertun.

Ta kontakt med medisinsk poliklinikk (diabetessjukepleiar Silje Flote) ved spørsmål. 

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

 

Nyttige nettsider

Diabetesforbundet

Kontakt