Pasientkurs

Diabetes type 1 - Kristiansund

Kurs for pasientar med diabetes type 1 og deira pårørande

Passert
13.
mars
2024
  1. 13. mars 2024

Tid og stad

Når

  1. 13. mars 2024

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret

Tilvising sendes elektronisk til medisinsk poliklinikk, Kristiansund sjukehus

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa og ikkje er under oppfølgning ved medisinsk poliklinikk, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at du og dine pårørande skal få økt kunnskap om diabetes, korleisførebygge forverring og skape økt trygghet, forståelse og mestring i det å leve med diabetes.

Vi ynskjer også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar.

Vi oppmodar pårørande til å delta på opplæringa.

Innhald

  • Hva er diabetes type 1?
  • Hvordan beregne insulindose?
  • Fysisk aktivitet og diabetes.
  • Blodsukkermåling.
  • Å leve med diabetes type 1

Praktiske opplysningar

Bevertning: Kr 150,- per person
Regning vil bli utsendt i etterkant av kurset.

Parkering må den enkelte ordne med selv. 
 
OBS: Vennligst gi beskjed ved påmelding hvis det er spesielle behov mht mat, hørsel, språk etc. eller hvis du ikke ønsker å benytte deg av lunsjtilbudet.

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort eller for pårørande. Faktura sendes etter kurset.

Manglende oppmøte uten å ha gitt beskjed vil du bli belastet med eit gebyr.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Diabetesforbundet

Kontakt

Relevante behandlingar