Pasientkurs

Diabetes type 2 - Molde

Kurs for deg med diabetes type 2 og dine pårørande.

Passert
22.
februar
2024
2 dagar
 1. 22. feb. 2024
 2. 29. feb. 2024

Tid og stad

Når

 1. 22. feb. 2024
 2. 29. feb. 2024

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Diabetesforbundet og Lærings- og mestringssenteret

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Tilvising sendes elektronisk til medisinsk poliklinikk, Molde sjukehus. Oppgi epostadresse i tilvisinga og om pårørande ynskjer å delta. 

Dette kurset haldast to gongar årleg.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at du og dine pårørande skal få økt kunnskap om diabetes, korleis førebygge forverring og skape økt trygghet, forståelse og mestring i det å leve med diabetes.

Vi ynskjer også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar.

Vi oppmodar pårørande til å delta på opplæringa.

Innhald

Kurset har følgande tema:

 • Kva er diabetes?
 • Augekomplikasjoner
 • Praktisk kostveiledning
 • Diabetes og føtter
 • Fysisk aktivitet
 • Blodsukkermåling
 • Rettigheter

Praktiske opplysningar

Dette kurset vert holdt fysisk ved Molde sjukehus. I visse tilfelle kan kurset haldast digitalt men dette får ein informasjon om. 

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Diabetesforbundet

Kontakt