Pasientkurs

Dialektisk adferdsterapi (DBT) - Volda

For personar med emosjonell ustabil personligdomsforstyrring.

Tid og stad

Når

Tilbodet går kontinuerleg

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Tilbodet er eit samarbeid mellom døgnavdelinga og poliklinikken

Kvar

Volda sjukehus
ved Volda DPS Poliklinikk, Kløvertunvegen 1

Dette er eit tilbod til pasientar som allereie går i poliklinikken.

Fastlegen din kan tilvise deg til poliklinikken.

Tilvising sendes elektronisk til DPS poliklinikk, Volda
 

Kvifor delta på behandlingstilbodet

Dialektisk atferdstearpi (DBT) er ei terapiform som fokuserar på å finne ein balanse mellom det å akseptere dei sterke og vanskelege kjenslene sine, og det å forandre seg.

DBT nyttar ein ofte dersom ein har alvorleg sjølvskadings-eller sjølvmordsproblematikk. 

Målet med terapien er at du skal klare å tenke klart i situasjonar der du kjenner deg overvelda, istadenfor å bruke uhensiktsmessige meistringsstrategiar. 

Innhald

Du vil lære mindfulness som vil hjelpe deg å akseptere og tolere kjensler ved å forholde deg til , og ein open og ein ikkje-dømmande måte. Vi vil også trene på å setje grenser, å regulere kjensler, sette navn på kjensler og takle stress.

DBT kombinerar læringsteori, kognitiv teori, dialektikk og mindfullness. 

Før-behandling: Før oppstart i gruppe vil du få individuelle samtalar for kartlegging, meir informasjon om DBT og for å finne ut om DBT er den rette behandlinga for deg no.

Dersom du får tilbod om vidare deltaking/du klarer å forplikte deg til behandlinga, vil du få tilbod om både individualterapi og gruppebehandling.

Individual terapi: vekentleg á 45 min
Ferdighetstreningsgruppe: vekentleg á 2 timer

Behandlinga varer om lag 8 månedar. Det er møteplikt.
Gruppa består av 4 – 6 deltakarar.

Praktiske opplysningar

Behandlaren din ved poliklinikken kan tilvise deg til DBT. Dersom du ikkje har ein behandlar, kan du bli tilvist til poliklinikken for å få ein vurdering om DBT-behandling kan vere noko for deg.

Rettar og eigenandel

Du betalar ein eigenandel/frikort som ved eit anna poliklinisk besøk.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Kontakt