Pasientkurs

Eksemskule - foreldre - Ålesund

For foreldre, besteforeldre, tilsette i barnehage og skule.

Tid og stad

Når

Ingen planlagte kurs, ta kontakt med avdelinga for eventuell venteliste.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Tilvising sendes elektronisk til Avdeling for barn og ungdom, Ålesund.
Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at foreldre/foresatte og skole- og barnehageansatte skal få økt kunnskap om kva atopisk eksem er og korleis ein kan møte barn og unge med atopisk eksem både i heimen og i skule- og barnehagekvardagen. Vi ynskjer å skape økt forståing og meistring i rolla som forelder/føresett og fagperson.
Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa.

Innhald

Praktiske opplysningar

Ingen planlagte tilbud men det kan komme kurstilbud i 2024. Ein treng tilvising frå lege, blir sett på venteliste, og får då tilbod om kurs når datoen er satt.

Rettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel.

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Psoriasis og eksemforbundet

Astma og allergiforbundet (NAAF)

Kontakt

Relevante behandlingar