Pasientkurs

IBD - Kristiansund

Eit kurstilbod til deg med inflammatorisk tarmsjukdom Ulcerøs Colitt eller Morbus Crohns. Pårørande er velkome til å delta.

Tid og stad

Når

Kurset haldast to gongar i året.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Kvar

Kristiansund sjukehus
Auditoriet ved Kristiansund sjukehus

Tilvising skal sendast elektronisk til Medisinsk poliklinikk, Kristiansund sjukehus
Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ønsker vi at du og dine pårørande skal få auka kunnskap om di diagnose, korleis førebygge forverring og skape auka tryggleik, forståing og meistring i det å leve med ei diagnose.
Vi ønsker også at du skal få møte andre med Ulcerøs Colitt eller Morbus Crohn og utveksle erfaringar.

Vi oppfordrar pårørande til å delta på opplæringa

Innhald

  • Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom Sykdomsforståelse,  medisinsk behandling og tilleggssykdommer
  • Kost og ernæringsveiledning
  • «Å leve med kronisk sykdom»
  • Informasjon om medisiner
  • Utfordringer i hverdagen med ulike tema – arbeid, familie, reiser , seksualitet mm

Praktiske opplysingar

Lunsj: Kr. 150,- inkl. kaffe/te og frukt

Vennligst gi beskjed ved påmelding:

  • Hvis det er behov for annen kost pga. allergiar eller anna
  • Hvis en ikke ønsker å ha lunsjservering
  • Om det skal tas andre hensyn til språk, hørsel

Parkering må den enkelte ordne.

Rettar og  eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort eller er pårørande. Faktura sendes etter kurset. Ved fråfall utan å meldt frå om dette vil du kunne bli belasta eit ikkje-møtt gebyr.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her 

Nyttige nettsider

Mage- tarmforbundet (tidl. Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer)

Kontakt

Relevante behandlingar