Pasientkurs

Ortopedisk - Kristiansund

Før protesekirurgi

Tid og stad

Når

Kontinuerlig tilbod

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Praktiske opplysningar

Kurset inneheld informasjon og førebuing før operasjon

Kontakt

Relevante behandlingar