Pasientkurs

Ortopedisk - Volda

Før proteseoperasjon hofte og kne

Tid og stad

Når

Kontinuerlig kvar tysdag og onsdag

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Kirurgisk/ ortopedisk sengepost

Kvar

Volda sjukehus
Møterom i underetg. Volda sjukehus

Praktiske opplysningar

Kurset inneheld informasjon og førebuing før operasjon.
Du vert sett opp til informasjonsdag/gruppeopplæring når du er henvist for protesekirurgi frå ortoped, etter at operasjonsdag er sett. 

Tilbodet er for pasientar, men kan vere opent for pårørande i særskilde tilfelle.

Oppmøtestad er Møterom i underetasjen ved Volda sjukehus.

Kontakt