Pasientkurs

Osteoporose - Molde

For pasientar med osteoporose og deira pårørande.

Passert
15.
februar
2024
  1. 15. feb. 2024, 09:00 - 16:00

Tid og stad

Når

  1. 15. feb. 2024, 09:00 - 16:00

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret i Helse Møre og Romsdal

Påmelding

Frist for påmelding: 01. feb. 2024

For å delta må du ha tilvising frå lege. Oppgi epostadressa di og om pårørande deltek saman med deg.

Tilvising skal sendast elektronisk til: Kirurgisk inntakskontor, Molde sjukehus

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at du og dine pårørande skal få økt kunnskap om kva osteoporose er, førebygge forverring og skape økt trygghet, forståelse og mestring i det å leve med osteoporose.

Vi oppmodar pårørande til å delta på opplæringa.

Innhald

  • Osteoporose, sykdom og behandling
  • Kosthold
  • Informasjon om bentetthetsmåling
  • Å leve med osteoporose v/brukerrepresentant
  • informasjon om osteoporoseklinikken
  • Bevegelse og osteoporose

Praktiske opplysningar

Dersom du ikkje kan møte til avtalt kurs ber vi deg ta kontakt med avdelinga. Ved ikke møtt uten å ha gitt beskjed vil den enkelte bli belastet med eit gebyr.

Vennligst gi beskjed i god tid hvis det er spesielle behov vi skal hensyn til f. eks kost, hørsel etc.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på forhånd.

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Norsk osteoporoseforbund

Kontakt

Relevante behandlingar