Pasientkurs

Pegasus/ADHD - Volda

Kurset er for personar med ADHD og deira nærståande. Ein kan også delta på kurset utan å ta med nokon

Tid og stad

Når

Kontinuerleg tilbod

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Henvisning sendast til DPS Volda

Kvifor delta på kurs

På dette kurset lærer du meir om ADHD, og kva du kan gjere for å betre handtere dei utfordringar som ADHD kan medføre i kvardagen. Det vil også være tid til diskusjon og utveksling av erfaringar mellom deltakarane.

Vi oppmodar pårørande til å delta på opplæringa.

Innhald

  • ADHD hjå vaksne
  • Medikamentell og psykologisk behandling
  • Livsstilsfaktorar, strategiar og støtte i kvardagen
  • Å leve med ADHD
  • ADHD og relasjonar
  • ADHD i arbeidslivet
  • Støtte og tilbud frå samfunnet.

Praktiske opplysningar

Kurset er vil gå over 2 heile dagar (evt 3).
 

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Kontakt