Pasientkurs

Rus- og pengespelproblem - pårørande - Ålesund

For pårørande til pasientar med rusavhengigheit og pengespelproblem.

Tid og stad

Når

Oppstart ved nok påmelde. Tilbod 4 gonger i året.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Kvar

Ålesund behandlingssenter
ved poliklinikken

Pårørende må ha eiga tilvising. Tilvising skal sendast elektronisk til Rusbehandling TSB poliklinikk Ålesund. 

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.
Kvifor delta på gruppetilbodet

Med kurset ønsker vi at du som pårørande skal få auka kunnskap og forståing, og skape auka tryggleik og meistring i det å leve med din pårørande.

Vi ønsker også at du skal få møte andre som er i same siuasjon og utveksle erfaringar. 

Innhald

  • Hvordan leve med ein rus- og speleavhengig
  • Grensesetting
  • Erfaringsutveksling

Praktiske opplysingar

Gruppetilbodet er onsdagar på kveldstid.

Dei fleste får ein eller fleire samtalar i forkant av tilbodet. Dette er frivillig.

Dersom du ønsker eigne samtalar med terapeut, enten i tillegg eller i staden for gruppetilbodet, er dette også mogleg.

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset. 

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort eller er pårørande. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Kontakt

Relevante behandlingar