Pasientkurs

Prosessgruppe for pårørende til rusavhengige - Molde

For pårørande som har gjennomført temagruppe for pårørande til rusavhengige.

Tid og stad

Når

Tilbodet går kontinuerleg. Fortløpande påmelding når man har gjennomført temagruppe for pårørande til rusavhengige.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Arrangeres av Molde Behandlingssenter

Tilvising sendes elektronisk til Ålesund behandlingssenter v/Vurderingsinstans, Vestmoa 27, 6018 Ålesund

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.


Kvifor delta på kurs

I denne gruppa får du anledning til å møte andre i same situasjon og moglegheit for utveksling av erfaringar. 

Innhald

Kurset har fokus på dialog rundt prosessar man går igjennom som pårørande.

  • Erfaringar rundt det å vere i same situasjon .
  • Familie og nære relasjonar
  • Oppleving av gjensidig støtte og håp.
  • Vi har fokus på notida, ikkje fortida

Tilbodet haldast av to gruppeleiarar fra Molde behandlingssenter

Praktiske opplysningar

Kurset går onsdagar annakvar veke kl. 15.30 - 17.30.

Rettigheter

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Kontakt

Relevante behandlingar