Pasientkurs

Pengespelavhengighet - Ålesund

For personar med pengespelavhengigheit (del2). Prosessgruppe

Tid og stad

Når

Onsdagar kl. 17.15-19.15

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Kvar

Ålesund behandlingssenter
ved poliklinikken

Tilvising skal sendast elektronisk til Rusbehandling TSB poliklinikk Ålesund.
Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Kvifor delta på gruppetilbodet

Med tilbodet ønsker vi at du skal få auka kunnskap om pengespeleavhengighet, korleis førebygge tilbakefall og skape auka tryggleik, forståing og meistring.

Vi ønsker også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar. 

Det fins også ei startgruppe for pengespelavhengigheit.

Innhald

Dette er ei prosessgruppe med fokus på:

  • Økonomi
  • Relasjoner
  • Jobb
  • Grensesetting
  • Andre tema som gruppa tar opp

Praktiske opplysingar

Ut fra vår erfaring treng den enkelte ei langvarig deltaking i eiga tilfrisking for å oppnå varig resultat.

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort eller er pårørande. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider 

Kontakt

Relevante behandlingar