Behandling

Levertransplantasjon ved Ålesund sjukehus

I Noreg er det berre Oslo universitetssjukehus Rikshospitalet som utfører levertransplantasjonar.

Levertransplantasjon blir gjort hos pasientar som av ulike årsaker har fått alvorleg leversvikt.

Utredning

Utredning til levertransplantasjon skjer på Rikshospitalet ved Oslo universitetssjukehus. Du blir vist til OUS Rikshospitalet frå det lokale sjukehuset ditt eller fastlege/legespesialist.

Behandling

Det er viktig å vere i best mogleg fysisk form i forkant av ein transplantasjon. Det er viktig at du gjer så mykje du greier, då vil operasjonen og opptreninga etterpå gå lettare.

Det er lurt å lage ein plan for kva som skal skje når du får beskjed om å kome til Rikshospitalet så snart som mogleg.

Når du blir innkalla til transplantasjon får du beskjed om du skal faste eller ikkje. Ta med deg oversikt over kva medisinar du bruker og gjerne medisineskene òg.

Når du kjem til Rikshospitalet er det mange undersøkingar som skal gjerast på kort tid. Du vil få informasjon om desse undervegs.

Før operasjonen startar får du narkose.

Den gamle levra blir teken ut og den nye blir sydd inn same stad. Den nye levra blir operert inn i buken via eit snitt frå brystbeinspissen ned i ein vinkel til høgre side.

Blodårer blir skøyta og gallegangen blir sydd til eigen gallegang eller til tarmen, galleblæra blir fjerna.

Illustrasjon av transplantert lever

I tillegg til narkosen får dei fleste epidural smertelindring (EDA), som også vil virke ei stund etter at du har vakna frå narkosen. Nokre pasientar får også PCA (pasientkontrollert smertelindring) etter at dei har vakna frå operasjonen.

I løpet av nokre dagar går du over til smertestillande tablettar.

Etter transplantasjonen blir det fokusert mykje på blodprøvesvar. Det er for å følgje leverfunksjonen og justere medisinar.

For å forhindre avstøtning av det nye organet må du bruke fleire immundempande medikament resten av livet. Det blir ditt ansvar å ta rett dose til rett tid.

Alle levertransplantasjonar ligg på intensivavdeling etter operasjonen, det varierer frå ein dag til veker. Deretter blir du flytta til ein sengepost.

Ved ukomplisert levertransplantasjon er ein innlagt 3‐4 veker på Transplantasjonskirurgisk sengepost og Nyre‐ og gastromedisinsk avdeling. Deretter reiser du heim, eventuelt via lokalsjukehuset.

Ved komplikasjonar eller dårleg allmenntilstand blir tida på sjukehuset lengre.

Etter ein operasjon kan det oppstå komplikasjonar. Bløding, blodpropp (trombose) og gallelekkasje er blant dei vanlegaste komplikasjonane. Av og til kan ein reoperasjon vere aktuelt.

Det blir tekne hyppige blodprøver og andre undersøkingar for å oppdaga dette tidleg.

På grunn av at immunforsvaret er dempa er det auka risiko for infeksjonar med virus og bakteriar. Dette gjeld spesielt den første tida med høge dosar. Immunforsvaret treng litt tid for å akseptere det nye organet. Flest avstøtningar oppstår derfor frå ein til tre veker etter transplantasjonen. Etter kvart minkar risikoen for avstøtning, og etter tre månader skjer det relativt sjeldan. 20‐25 % av dei som får transplantert lever vil oppleve å få ein avstøtning. Avstøtning blir behandla med medisinar, og heldigvis kan ein behandle dei aller fleste avstøtningane.

Oppfølging

Det er generelt ein fare for infeksjonar og å utvikle visse typar kreft etter ein transplantasjon. Det er på grunn av dei immundempande medisinane du må bruke for å unngå avstøtning.

Du blir følgt opp med omsyn til utvikling av hjartekarsjukdom, beinskjørheit (osteoporose) og andre komplikasjonar relatert til det å vere transplantert.

Dei som i utgangspunktet er i god form vil oppleve at allmenntilstanden vil vere nedsett og at det vil ta tid før ein er på beina igjen. Fysisk aktivitet både før og etter transplantasjonen er viktig for å førebyggje komplikasjonar. Tilhelingstida på såret er vanlegvis mellom 8‐12 veker.

Vanlige kontrollar hos fastlegen.

Kontrollar på Rikshospitalet ved 3 og 6 månader. Etter dette vil du måtte kome til kontroll etter 1, 2, 3, 5, 7 og 10 år - deretter kvart 5. år.


Kontakt

Ålesund sjukehus Poliklinikk for mage/tarmsjukdommar Ålesund

Kontakt Poliklinikk for mage/tarmsjukdommar Ålesund

Oppmøtestad

Poliklinikk for mage- og tarmsjukdommar er lokalisert i 4. etasje i lågblokka, på nordsida av sjukehuset. Gå til poliklinikkane, inngang nord (Åsehaugen 5A) og følg den grøne streken på veggen.

Adresse

Opningstider
 • I dag STENGT
 • Måndag 08:00 - 16:00
 • Tysdag 08:00 - 16:00
 • Onsdag 08:00 - 16:00
 • Torsdag 08:00 - 16:00
 • Fredag 08:00 - 16:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Transport

Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

Endra parkeringsområde og stengd inngang nord (poliklinikkinngangen) 

20. november 2023 stengde vi Inngang nord (poliklinikkinngangen) og la om parkeringsområda ved Ålesund sjukehus i samband med ombygging. Under får du oversikt over dei nye parkeringsområda og korleis du lettast kjem til hovudinngangen.  

Kart
Stengd inngang er markert med raudt kryss. 

Markerte område på bildet

 • Grøn markering: Parkering for pasientar/besøkande
 • Gul markering: HC-parkering
 • Raud markering: Parkering for blodgivarar
 • Blå markering: Parkering for besøkande med spesialbevis
 1. Hovudinngang
  Merk av- og påstiging "kyss og køyr sone" utanfor barne- og ungdomsavdelinga
 2. Administrasjonsbygget
 3. Akuttmottaket
 4. Alderspsykiatrisk døgn
 5. Alderspsykiatrisk poliklinikk
 6. Apotek
 7. Audiopedagogen
 8. Barne- og ungdomsavdelinga
 9. BUP
 10. Dagkirurgi Aust
 11. Habiliteringsbygget
 12. Kreftavdelinga
 13. Psykisk helsevern døgn
 14. Psykisk helsevern poliklinikk
 15. UPA
 16. Åse hotell
 17. Åsebøen 1
 18. Åsebøen 5

Besøkande ved habiliteringsbygget, pårørande til barn ved audiopedagogen og barne- og ungdomsavdelinga kan få spesialbevis ved å ta kontakt med avdelingane.  

 

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Praktisk informasjon

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
 • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
 • Raude dagar: 10.00 - 18.00

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.