Diagnose

Magesår ved Ålesund sjukehus

Magesår er ein relativt vanleg sjukdom som rammar 5-10 % av befolkninga iløpet av livet. Hos minst 3 av 4 kjem magesår av ein bakterie som heiter Helicobacter Pylori. Hos dei andre kan magesår komme av medisinar som NSAIDS (Ibux, Voltaren, Naproxen) eller blodfortynnande medisinar.

Magesår oppstår i magesekken eller tolvfingertarmen. Vanligvis gir magesår sterke smerter, men det finnes effektiv behandling.

Informasjon frå helsenorge.no

Introduksjon

Symptomer på magesår er magesmerter, oppkast av blod/kaffigrutliknande svart væske eller svart avføring. Sure oppstøyt er ikkje eit symptom på magesår.

Tilvising og vurdering

Dersom fastlegen meiner at du kan ha magesår vil du bli vist til sjukehuset for å få gjort ein gastroskopi, som er ei kameraundersøking der ein ser nærare på magesekken og tolvfingertarmen.

Utredning

Det kan vere aktuelt å måle blodprosent/hemoglobin, sjå etter blod i avføringa med ein test og sjå etter magesårbakterien i ei avføringsprøve før du kjem til undersøking. Dette er undersøkingar som fastlegen set i verk.

Vidare får du eit innkallingsbrev der det er viktig å lese gjennom informasjonen. Der kan det stå beskjedar om blodprøver/avføringsprøver og viktig informasjon til deg som bruker blodfortynnande medisinar. Vidare kjem det til å stå skrive kor lenge før undersøkinga du skal faste, men som oftast vil dette vere frå midnatt dagen før.

I samband med undersøkinga får alle tilbod om lokalbedøving i svelget for å unngå brekkingar.

Hos nokre pasientar kan det bli aktuelt å gi roande medisinar intravenøst – dette blir vurdert individuelt når du kjem. Det er då viktig at du ikkje køyrer bil eller maskiner resten av dagen.

Undersøkinga blir gjennomført ved at legen fører eit gastroskop (lang slange med kamera på tuppen) ned til magesekk og tolvfingertarm for å sjå etter magesår. Det kan vere aktuelt å behandle eit magesår direkte med injeksjonar og klips dersom det er pågåande bløding. Det kan også vere aktuelt å ta vevsprøver i samband med undersøkinga (det gjer ikkje vondt).


Dei fleste har lite eller ingen ubehag etter undersøkinga, men nokre kan oppleve litt luftsmerter som er forbigåande. Ein kan som oftast ete 30 minutt etter undersøkinga, evt. 60 minutt etter undersøkinga dersom det er teke vevsprøver.

Behandling

Viss ein har påvist magesår vil ein stort sett behandlast med medisinar, då i form av syrehemmande medisinar i 1-2 månader. 

Dei som har påvist magesårbakterien vil i tillegg få to typar antibiotika som skal takast i sju dagar (ein såkalla trippelkur).

For 10-30 år sidan var det vanleg med operasjon for magesår – dette blir no berre gjort heilt unntaksvis. Dei fleste blir heilt kurert av slik tablettbehandling utan varige mén.
Oppfølging

Av og til må magesåret følgjast opp med ein kontroll med gastroskopi på sjukehuset, men i dei fleste tilfelle er ikkje dette nødvendig så lenge ein blir bra av behandlinga.

Dei som har hatt bløding må ofte følgjast opp hos fastlege med kontroll av blodprosent, spesielt dersom ein bruker blodfortynnande medisinar.

Dersom ein blir behandla for magesårbakterien så er det greitt å få kontrollert at denne er vellykka behandla – dette blir gjort med ei avføringsprøve som blir levert hos fastlegen ca. 3 mnd etter enda kur.

Kontakt

Ålesund sjukehus Poliklinikk for mage/tarmsjukdommar Ålesund

Kontakt Poliklinikk for mage/tarmsjukdommar Ålesund

Oppmøtestad

Poliklinikk for mage- og tarmsjukdommar er lokalisert i 4. etasje i lågblokka, på nordsida av sjukehuset. Gå til poliklinikkane, inngang nord (Åsehaugen 5A) og følg den grøne streken på veggen.

Adresse

Opningstider
 • Måndag 08:00 - 16:00
 • Tysdag 08:00 - 16:00
 • Onsdag 08:00 - 16:00
 • Torsdag 08:00 - 16:00
 • Fredag 08:00 - 16:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Transport

Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

Ny tilkomst frå 20. november

20. november stenger Inngang nord (poliklinikkinngangen) ved Ålesund sjukehus i samband med ombygging. Under får du oversikt over dei nye parkeringsområda og korleis du lettast kjem til hovudinngangen.  

Kart
Markerte parkeringsområde aust for sjukehuset. Sone for "kyss og kyr" ved barne- og ungdomsavdelinga. Her finn du også parkering for blodgivarar.

Merk at taxi kan køyre inntil hovudingangen.

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Praktisk informasjon

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
 • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
 • Raude dagar: 10.00 - 18.00

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.