Viktig informasjon til pasientar og besøkande på sjukehuset

Her finn du informasjon om timeavtaler og besøksreglar på sjukehuset.

Til deg som har fått innkalling til time

Vi ber om at du som pasient:
 
  1. ​​Møter til avtalt tid
  2. Ikkje byter time om det ikkje er heilt nødvendig
  3. Tar kontakt før oppmøte viss 
    • du dei siste dagane har hatt oppkast, diaré, hoste, sår hals, tungpust eller feber. Avdelinga avklarer om det er medisinsk forsvarleg å utsette avtalen eller om du skal takast imot med smittevernstiltak. 
    • Kontaktinformasjon finn du i innkallingsbrevet, eller du kan søke etter avdeling her

Spørsmål du må svare på før du kjem til time/planlagt innlegging

Besøkande ​

Hugs at du ikkj​e kan besøke nokon på sjukehuset ders​om 

  • du dei siste dagane har hatt hatt oppkast, diaré, hoste, sår hals, tungpust eller feber.  
Unntak kan innvilgast for pårørende til kritisk sjuke og/eller døyande. Dette avtalar du med aktuell avdeling på førehand og følgjer deira smittevernråd.
 

Besøkstid, parkering og anna pra​​ktisk informasjon

 
Sist oppdatert 07.06.2024