Årsmelding 2023: Forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse

Publikasjonar

I 2023 blei det publisert 103 NVI-godkjente publikasjonar frå forskarar innan ulike felt.

Figuren under viser ulik statistikk knytt til forskarutdanning og vitskapelig publisering i Helse Møre og Romsdal.

Statistikken viser ei jamn og positiv stigingstrend i publikasjonstal (doktorgradsavhandlingar følgjer ikkje med) frå 2010 til tiårsskiftet 2020.​

Basert på den gjeldande statistikken vil utsiktene vere gode for å oppretthalde denne positive publikasjonstrenden.

Diagram, liggende stolpediagram

 

Sjå oversikt over publikasjonar og doktorgradsavhandlingar ved Helse Møre og Romsdal her.

Tilbake til Årsmelding 2023: Forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse

 

 

Sist oppdatert 17.04.2024