Årsmeldingar frå SFI

Her finn du årsmeldingane frå Seksjon for forsking og innovasjon (tidlegare Seksjon for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse). Årsmeldingane viser nøkkeltal og fakta frå forskings- og innovasjonsaktiviteten i føretaket. Den viser mellom anna tal på disputasar, klinikkvis fordeling av publikasjonar, og gir eit oversyn over forskings- og innovasjonsaktivitet innan ulike fagområde.

Form, sirkel
Sist oppdatert 11.04.2024