Margot si reise i reseptformidlaren.

Respekt for reseptformidlaren

360 000 pasientar har feilaktig doble reseptar i reseptformidlaren som er ein elektronisk database for reseptar. Feil i reseptformidlaren kan få alvorlege konsekvensar for pasienten.

Margot si reise i reseptformidlaren.

Kvar dag i veke 42 får du møte Margot (86). Ho har tilsynelatande kontroll på snakketøyet og medisinane sine, og veit at reseptar må fornyast innimellom. Men kva skjer med reseptane som ikkje er aktuelle lenger?

Med Margot si reise i reseptformidlaren skal både helsepersonell og pasientar få eit innblikk i kor viktig det er med orden i reseptane.

5. episode:

Sjå tidlegare episodar


Respekt for reseptformidlaren er ein del av arbeidet med legemiddelsamstemming i Helse Møre og Romsdal.

Sist oppdatert 20.10.2017