Faglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeid

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

Behandlarar

​Faglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeid ​har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 1 i Samarbeidsavtalen (pdf).

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​

Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - ​​HMR):

​​Stian Endresen (leiar faglig samarbeidsutval)
​Praksiskonsulent, fastlege Ulstein kommune
Stian.Endresen@helse-mr.no 

Mariann Hagerup Gammelsæther (nestleiar faglig samarbeidsutval)
Medisinsk fagsjef, Fagavdelinga
Mariann.Hagerup.Gammelsether@helse-mr.no

Åse Hagen Morsund
Overlege nevrologi, SNR
Ase.Hagen.Morsund@helse-mr.no

Juha Hietanen 
Seksjonsleiar for ortopediske legar, Klinikk Volda sjukehus
Juha.Tuomas.Hietanen@helse-mr.no

Nils Anders Persson 
Overlege kirurgi, Molde sjukehus
nils.anders.torbjorn.persson@helse-mr.no

Christine Vaksdal Nilsen
Seksjonsoverlege, avdeling for kvinner, barnemedisin og habilitering, Klinikk Ålesund sjukehus
Christine.Vaksdal.Nilsen@helse-mr.no

Yngve Seljeseth 
Seksjonsoverlege geriatri, Klinikk Ålesund sjukehus
Yngve.Muller.Seljeseth@helse-mr.no

Eva Rice 
Seksjonsoverlege kardiologi, Klinikk Ålesund sjukehus
Eva.Rice@helse-mr.no

Kirurgisk avdeling, ​HMR Klinikk SNR, Ny representant under avklaring

Britt Ingunn Hana
Medisinsk faglig rådgiver, Klinikk psykisk helse og rus
Britt.Ingunn.Hana@helse-mr.no

Janne Tomtum
Overlege poliklinikk fysikalsk medisin, Klinikk kreft og rehabilitering
Janne.Tomtum@helse-mr.no

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Håkon Furu
Kommuneoverlege Sunndal kommune
hakon.furu@sunndal.kommune.no

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Cato Innerdal
Kommuneoverlege, Molde kommune
Cato.Innerdal@Molde.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Søre
Marte Vaage Øie
Kommuneoverlege Ørsta kommune​
marte.vaage.oie@orsta.kommune.no​

Sunnmøre regionråd - Nordre
Olav Mestad
Kommuneoverlege Ålesund kommune
Olav.mestad@alesund.kommune.no​

Avtalespesialist
Jon Kristian Høye
jkhoye1@gmail.com​

Fastlege/praksiskonsulent
Andreas Hals 
Fastlege Kristiansund kommune, praksiskonsulent HMR
Andreas.Nybrott.Hals@helse-mr.no

Thilde Camilla Svela 
Fastlege Molde kommune, praksiskonsulent HMR
Thilde.Camilla.Svela@helse-mr.no​

Brukerrepresentant kommune
Kai Knutsen Sivertsen
kai.knutsen.sivertsen@alesund.kommune.no

Brukerrepresentant HMR 
​Jakob Strand
Pensjonistforbundet
jakob.a.strand@gmail.com​

Møteplan for 2024
 
13. mars 2024

12. juni 2024

11. september 2024

04. desember 2024


Handlingsplan Faglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeid 2022 - 2025 (pdf)

​For utdjupande informasjon for fastlegar og henvisarar med mellom anna retningsliner for samarbeid sjå Møteplass Møre og Romsdal

For førespurnad til faglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeid ta kontakt med:

Leiar: Stian Endresen
E-post: Stian.Endresen@helse-mr.no 

Nestleiar: Mariann Hagerup Gammelsæther
E-post: Mariann.Hagerup.Gammelsether@helse-mr.no


Sist oppdatert 15.05.2023