Faglig samarbeidsutval for rehabilitering

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

Bassengtrening

​Faglig samarbeidsutval for rehabilitering har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 1 i Samarbeidsavtalen (pdf).​​

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​

​​​​

Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):

Ingvild Rostad Kjeldberg
Seksjonsoverlege fysikalsk medisin, Klinikk for kreft og rehabilitering
Ingvild.Kjeldberg@helse-mr.no

Marit Gyldenskog
Seksjonsleiar Aure rehabiliteringssenter, Klinikk for kreft og rehabilitering
Marit.Gyldenskog@helse-mr.no

Gro Westnes Lindin
Ass. seksjonsleiar Fysikalsk medisin og rehabilitering
Gro.Westnes.Lindin@helse-mr.no​

Eirin Liadal (nestleiar faglig samarbeidsutval)
​Leiar for koordinerande eining, Samhandlingsseksjonen HMR
eirin.m.furseth.liadal@helse-mr.no

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)​
Geir Nielsen
Einingsleiar Helse og familie, Aure kommune
geir.nielsen@aure.kommune.no

Vara: Elisabeth Ihle Ludviksen​, seksjonsleder Helse og forebygging
Elisabeth.edvardsen@gjemnes.kommune.no

Romsdal ​​interkommunalt ​​politisk råd (Romsdal IPR)
Siri Vaksvik
Koordinator/sykepleier i rehabiliteringsteamet Molde
siri.vaksvik@molde.kommune.no​​

Sunnmøre regionråd - Søre
Runa Bakke (leiar faglig samarbeidsutval)
Tenesteleiar Helse, tildeling og koordinering, Ørsta kommune
runa.bakke@orsta.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Nordre
Møyfrid Bakke
Leiar tenestekontor koordinerande eining, Sykkylven kommune
Moyfrid.bakke@sykkylven.kom​mune.no 

Fastlege/praksiskonsulent
Andreas Hunger
Kommuneoverlege/fastlege Hareid kommune
andreas.hunger@hareid.kommune.no​

Brukerrepresentant kommune
Irene Sundholm, Mental helse
irenes.slm79@gmail.com​

Brukerrepresentant kommune, vara
Elin Sandshamn, Norsk revmatikerforbund (NRF)
elinsandshamn@hotmail.com

Brukerrepresentant Helse Møre og Romsdal
Anne Grethe Mogstad
Medlem brukerutvalget i HMR
g-mogsta@online.no​

For førespurnad til faglig samarbeidsutval for rehabilitering ta kontakt med:

Leiar: Runa Bakke, Ørsta kommune
E-post: runa.bakke@orsta.kommune.no

Nestleiar: Eirin Liadal, HMR
E-post: eirin.m.furseth.liadal@helse-mr.no​​

Sist oppdatert 28.08.2023