Lokalt samarbeidsutval Kristiansund

Formålet til lokale samarbeidsutval er å vere eit forum for forbetringsarbeid og samarbeid mellom sjukehus og kommunane i opptaksområdet. Lokale samarbeidsutval skal i hovudsak behandle saker som gjeld det enkelte opptaksområde for sjukehus og som ikkje har konsekvensar for samarbeid i andre deler av fylket.  Lokale samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

  1. Kartlegge, initiere, følgje opp og implementere forbetringar på operativt nivå med mål om gode samhandlingsløysingar og standardiserte pasientforløp.

  2. Prioriteringa skal blant anna bygge på registrerte samhandlingsavvik og input frå årleg samarbeidsmøte mellom sjukehuset og kommunane.

  3. Forankre og bidra i implementering av vedtatte handlingsplanar og retningslinjer frå blant anna Faglige samarbeidsutval.

  4. Skal i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret, pasientorganisasjonar, frisklivssentralar og eventuelt andre relevante i kommunar og sjukehus, bidra til utvikling og bruk av lærings- og meistringstiltak for å førebygge og utsette behovet for helsetenester.

Aure kommune
Geir Nielsen, enhetsleiar Helse- og familie (nestleiar LSU Kristiansund)
Geir.nielsen@aure.kommune.no

Averøy kommune
Kjetil Leirbekk, Ass. rådmann/ kommunedirektør
Kjetil.leirbekk@averoy.kommune.no

Gjemnes kommune
Ragnhild Kleive, leiar Helse- og omsorg
ragnhild.kleive@gjemnes.kommune.no

Kristiansund kommune
Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef
siv.iren.andersson@kristiansund.kommune.no   

Smøla kommune​
Lene Sletta, kommunalsjef 
Lene.Sletta@smola.kommune.no

Sunndal kommune
Britt Iren Bæverfjord (vararepresentant kommune i strategisk samarbeidsutval (SSU)
Britt.Iren.Beverfjord@sunndal.kommune.no

Surnadal kommune
Gunn Inger Bredesen, kontituert kommunalsjef Helse og omsorg
gunn.bredesen@surnadal.kommune.no​

(Gunnhild Eidsli, konsituert kommunedirektør
gunhild.eidsli@surnadal.kommune.no)

Tingvoll kommune
Jorid Helen Kamsvåg, Virksomhetsleder
jorid.helen.kamsvag@tingvoll.kommune.no​

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
Gudrun Johannessen Karlsen, Prosjektleder DMS Kristiansund (leiar LSU Kristiansund)
Gudrun.Johannessen.Kar​lsen@helse-mr.no

Trude Gudbrandsen Solenes, kvalitetsrådgiver klinikk stab SNR
trude.gudbrandsen.solenes@helse-mr.no​

Klinikk for kreftbehandling og r​ehabilitering
Marit Gyldenskog, psykiatrisk sjukepleiar ved Aure rehabiliteringssenter
marit.gyldenskog@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Kjell Åsmund Bryn, seksjonsleiar BUP
kjell.asmund.bryn@helse-mr.no

Hans Bjørn Vikals, seksjonsleiar poliklinikk DPS
Hans.Bjorn.Vikals@helse-mr.no

Fastlege/praksiskonsulent
Andreas Nybrott Hals, fastlege Kristiansund, praksiskonsulent​
andreas.nybrott.hals@helse-mr.no

Brukarrepresentant kommune
Per Einar Hondstad, Norges Handikapforbund (NHF)​
nhfpeh@gmail.com

Brukarrepresentant kommune, vara
Venke Pedersen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)​
venkep@hotmail.no​​

Brukarrepresentant HMR
Anne Grete Mogstad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
g-mog​sta@online.no​

Brukarrepresentant HMR, vara
Steinar Waksvik
waksviksteinar@gmail.com

Sekretariat - representant regionråd
Bjørn Carsten Buan, kommuneoverlege Surnadal og helseressurs kommunar Nordmøre
bjorn.carsten.buan@surnadal.kommune.no

Sekretariat - representant HMR
Toril Kvisvik, koordinator Barn og unges helseteneste
toril.kvisvik@helse-mr.no

Kommande møte:

Onsdag 03.04.24 Teamsmøte kl. 09.00 - 11.30

Fredag 01.11.24  Teamsmøte kl. 09.00 - 11.30

Referat 03.04.2024 (pdf)

Referat 20.10.23 (pdf) - Fellesmøte LSU Kristiansund/Molde

Referat 30.08.23

Referat 25.04.23 (pdf)

Referat 11.01.23 (pdf)

Referat 02.11.22 (pdf)

Referat 21.10.22 (pdf) - Fellesmøte LSU Kristiansund/Molde

Referat 31.08.22 (pdf)


Referat 18.03.22 (pdf)​ - Fellesmøte LSU Kristiansund/Molde.

For vedlegg sjå Referat LSU Molde 18.03.22​​. 

Referat 12.01.22 LSU Kristiansund (pdf)

Referat 01.10.21 (pdf) ​- Fellesmøte LSU Kristiansund/LSU Molde. 

Referat 03.09.21 LSU Kristiansund (pdf)

Referat 20.08.21 LSU Kristiansund (pdf)


Eldre referat Lokalt samhandlingsutval:

12.02.21 - Referat LSU Kristiansund​

16.12.2020 Referat LSU Kristiansund (Pdf)

30.10.2020 Fellesmøte LSU Molde og LSU Kristiansund

26.08.2020 - Referat

22.01.2020 - Referat

27.09.2019 Fellesmøte, lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund sykehus og lokalt samhandlingsutvalg Molde sykehus

22.02.2019 - Referat fellesmøte LSU Kristiansund og Molde

13.04.2018 - Referat fellesmøte LSU Kristiansund og Molde

16.05.2017 - Referat LSU Kristiansund

07.10.2016 - Referat LSU Kristiansund

Leiar LSU Kristiansund:
Gudrun Johannessen Karlsen, Prosjektleder DMS Kristiansund
Gudrun.Johannessen.Kar​lsen@helse-mr.no

Nestleiar LSU Kristiansund
Geir Nilesen, Aure kommune
geir.nielsen@aure.kommune.no​

For førespurnad til lokalt samarbeidsutval i Kristiansund ta kontakt med sekretariat ved: 

Bjørn Carsten Buan, kommuneoverlege Surnadal og helseressurs kommunar Nordmøre
bjorn.carsten.buan@surnadal.kommune.no

Toril Kvisvik, koordinator barn og unges helseteneste HMR
toril.kvisvik@helse-mr.no​​

Barn og unges helseteneste

Satsinga barn og unges helseteneste består av sju samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske plagene hjå born og unge. Forløpa fungerer som eit kart over tenestene og skal gi brukarar og fagpersonar betre oversikt over ansvarsområder og roller.
Les meir om barn og unges helseteneste
Tre ungdommar står og ser ut over eit ruskete hav
Sist oppdatert 09.08.2023