Lokalt samarbeidsutval Volda

Formålet til lokale samarbeidsutval er å vere eit forum for forbetringsarbeid og samarbeid mellom sjukehus og kommunane i opptaksområdet. Lokale samarbeidsutval skal i hovudsak behandle saker som gjeld det enkelte opptaksområde for sjukehus og som ikkje har konsekvensar for samarbeid i andre deler av fylket.  Lokale samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

  1. Kartlegge, initiere, følgje opp og implementere forbetringar på operativt nivå med mål om gode samhandlingsløysingar og standardiserte pasientforløp.

  2. Prioriteringa skal blant anna bygge på registrerte samhandlingsavvik og input frå årleg samarbeidsmøte mellom sjukehuset og kommunane.

  3. Forankre og bidra i implementering av vedtatte handlingsplanar og retningslinjer frå blant anna Faglige samarbeidsutval.

  4. Skal i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret, pasientorganisasjonar, frisklivssentralar og eventuelt andre relevante i kommunar og sjukehus, bidra til utvikling og bruk av lærings- og meistringstiltak for å førebygge og utsette behovet for helsetenester.

Hareid kommune
Ottar Røyset, kommunalsjef Velferd (leiar i LSU Volda)
ottar.royset@hareid.​kommune.no​

Herøy kommune​​
Gro-Anette Frøystad Voldsund, kommunalsjef helse- og omsorg
​Gro-anette.froystad.voldsund@heroy.kommune.no​

Sande kommune
Jørn Velle Moldskred, helse- og omsorgssjef
jorn.velle.moldskred@sande-mr.kommune.no​

Ulstein kommune
Kristin Vik, kommunalsjef helse og omsorg
kristin.vik@ulstein.kommune.no​

Vanylven kommune
Cecilie ​L. Oppedal, kommuneoverlege
Cecilie.lillejord.oppedal@vanylven.kommune.no​

Volda kommune
Svein Berg-Rusten, kommunalsjef (vararepresentant kommune i SSU)
svein.berg-rusten@volda.kommune.no​

Ørsta kommune​​
Audhild Mork, kommunalsjef
audhild.mork@orsta.kommune.no

Klinikk Volda sjukehus
Palma Hånes, klinikksjef (vararepresentant i SSU for HMR)
Palma.Hanes@helse-mr.no

Siv Jensen, rådgivar Klinikk Volda sjukehus (nestleiar LSU Volda)
siv.jensen@helse-mr.no

Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering
Janne Håskjold, seksjonsleiar
Janne-Marie.W.Haskjold@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Kari Standal, seksjonsleiar BUP
Kari.Standal@helse-mr.no 

Hallgrim Myklebust, seksjonsleiar DPS
Hallgrim.Myklebust@helse-mr.no

Fastlege/praksiskonsulent
Håvard Ramsli
Fastlege Herøy kommune, praksiskonsulent
havard.ramsli@helse-mr.no​​

Vara fastlege/praksiskonsulent
Stian Endresen, fastlege Ulstein kommune, leiar praksiskonsulentordninga​
Stian.Endresen@helse-mr.no

Brukarrepresentant kommune
Eilin Reinaas, Norges Handikapforbund (NHF)
eilin.reinaas@live.no

Brukarrepresentant kommune, vara
Lisbeth Bjørneset Myklebust, LHL
lisbeth.myklebust@tussa.com

Brukarrepresentant Helse Møre og Romsdal (HMR)
Janne Remøy Endresen, SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) og NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede)
janne@endres1.no

Brukarrepresentant HMR, vara​
Lisbeth Helene Svendsen
lisbeth.sovik@gmail.com​

Sekretariat, ​​representant regionråd
Oddvar Marøy, samhandlingskoordinator Søre Sunnmøre
oddvar.ma​roy@volda.kommune.no​

Sekretariat, representant HMR
Ny representant under avklaring

Kommande møte:

Fredag 16. februar 2024 i Herøy kommune (Myrvåg)

Fredag 7. juni 2024 (Volda sjukehus)

Fredag 6. september 2024 i Sande kommune

Fredag 22. november (Volda sjukehus)

Med atterhald om endringar.Referat - møte nr. 1: 16.02.2024 (pdf)

Referat - møte nr. 5: 17.11.23 (pdf)

Referat - møte nr. 4: 15.09.23 (pdf)

Referat - møte nr. 3: 09.06.23 (pdf)

Referat - møte nr. 2: 17.02.23 (Fellesmøte med LSU Ålesund) (pdf)

Referat - møte nr. 1: 13.01.23 - digitalt møte (pdf)

Referat - møte nr. 4: 02.12.22 (pdf)

Brev til høgskular vedrørande utdanningstilbod (pdf)

Referat ekstraordinært møte handlingsplanar 04.10.22 (pdf)

Referat - møte nr. 3: 02.09.22 (pdf)

Referat 15.06.22 - innspelsmøte handlingsplan (pdf)

Referat - møte nr.2: 10.06.22 (pdf)

Referat - møte nr 1: 04.03.22 (pdf)


Referat 10.12.21 (pdf)

Referat møte 28.10 + 10.11.21 Vedr. handlingsplanar (pdf)

Referat 03.09.21 (pdf)

Eldre referat frå Lokalt samhandlingsutval Volda:​

​​Referat 23.04.21​ (pdf)

29.01.2021

11.12.2020

18.09.2020              

12.06.2020

29.11.2019

22.03.2019

26.10.2018

13.04.2018

28.11.2017

17.03.2017

07.10.2016

28.04.2016

 

​Nettverket Sjustjerna Helse og Omsorg, med dei 7 kommunene på Søre-Sunnmøre og Helse Møre og Romsdal (Volda sjukehus og Søre Sunnmøre DPS) har gjennom fleire år samla informasjon om felles kompetansebygging i ein lokal Kompetanseplan. Her finn ein oversikt over nøkkelpersonar og ei kalenderoversikt over viktige fagdagar ol. Planen vert oppdatert ved behov. 

Lokalt samarbeidsutval Volda nyttar denne planen:

Kompetanseplan 2023 (pdf)​​​


Leiar LSU Volda:

Ottar Røyset, kommunalsjef Hareid kommune
ottar.royset@hareid.​kommune.no​

Nestleiar LSU Volda:
Siv Jensen, kvalitetsrådgivar Klinikk Volda sjukehus
siv.jensen@helse-mr.no

For førespurnad til Lokalt samarbeidsutval Volda ta kontakt med sekretariat ved:​

Oddvar Marøy, samhandlingskoordinator Søre Sunnmøre
oddvar.ma​roy@volda.kommune.no​

​​

Digital heimeoppfølging av kronisk sjuke

Prosjektet "Måling og meistring - digital heimeoppfølging på Søre Sunnmøre" er eit samhandlingsprosjekt mellom kommunane på Søre Sunnmøre og Volda sjukehus. Gjennom digital heimeoppfølging skal pasientar få støtte og verktøy slik at ein kan meistre eigen helsesituasjon og ha mindre behov for helsetenester
Les meir om digital heimeoppfølging
Illustrasjonsbilete digital oppfølging
Sist oppdatert 19.06.2023