For fastlegar og andre tilvisarar

Endring i adresseregister for HMR

Frå 26. april kl 22 får Helse Møre og Romsdal ny edi-adresse. Ansvarleg ved legekontor og legevaktsystem bør ta kontakt med eigen leverandør for å sikre at endring av oppsett blir utført snarast etter omlegginga.

Publisert 26.04.2024

Ny edi-adresse er: helseplattformen@edi.nhn.no  

Merk at laboratoria beheld dagens edi-adresse. 

Nye kommunikasjonspartar som er etablert 

  • Brystdiagnostikk – mammografi Molde HP
  • Patologi – henvendelse til obduksjon (HP)

Viser til informasjon som er sendt ut på e-post om meldingsutveksling og adresseendring. I utsendinga vil du også finne aktuelle HerID-ar. 

Overvake meldingstrafikk

Vi anbefaler ekstra overvaking av av meldingstrafikk til/frå Helse Møre og Romsdal dei første dagane etter ommlegging. 

Merk også nedetid for e-meldingar