Filmar om palliativ plan

Ulike filmar som omhandlar forhåndssamtaler og palliativ plan. Filmane kan nyttast både i internundervisning og for pasientar og pårørande.

Film om palliativ plan
Frå filminnspeling om Palliativ plan

​Film 1: Prosessen med ein palliativ plan

 


Her følgjer vi Hans som har lungekreft. Han har palliativ plan over fleire år og filmen viser prosessen med palliativ plan (35:26 min).​

  • Kva er palliativ plan? 
  • ​Korleis kan vi starte?
  • Korleis tilby den til pasienten?
  • Korleis skrive planen?
  • Korleis gjennomføre forhåndssamtalen? 
  • Korleis oppdatere planen? 
  • Korleis følger planen pasienten feks ved innlegging på sjukehus?
  • Korleis kan vi ha fokus på kva som er viktig for pasienten og pårørande?  

Filmen vil også kome i mindre snuttar i eit E-læringsprogram. Filmen er fin å bruke til internundervsining.​

Film 2: Palliativ plan for menneske med demenssjukdom

 

Forhåndsamtaler og palliativ plan for menneske med demenssjukdom. Her følger vi Per med demenssjukdom (8:40). ​​

 

Film 3: Inter​​vju med Tanja Alme i Helsepuls frå Helseinnovasjonssenteret

 

Intervju med prosjektleiar for Palliativ Plan i Møre og Romsdal, Tanja Alme, om bruk av palliativ plan ved demens. Kva er egentlig ein palliativ plan? Kvifor er det nyttig? Kven bør involverast og korleis kjem ein i gong? (9:22).

Film 4: Kort introdusjonsfilm om Palliativ plan

 

Film 5: Undervisningsfilm om Palliativ plan ved Liv Skjørsæter, kreftkoordinator, Molde kommune

Film 6: Undervisningsfilm om Forhåndssamtaler ved Liv Skjørsæter, kreftkoordinator, Molde kommune

 

Palliativ plan

Det å ha ein palliativ plan kan vere med å skape tryggleik for deg og dine, og for dei som skal hjelpe deg.
Les meir om palliativ plan
Tusenfryd
Sist oppdatert 03.08.2023