Eksempelbilete

Samhandling

Rapportar og statistikk

Her publiserast årlege meldingar og rapportar frå Samhandlingsavdelinga i Helse Møre og Romsdal, samt statistikk frå Helsedirektoratet.  Ta kontakt med samhandlingssjef for ytterlegare statistikk kring utskrivingsklare pasientar, avviksmeldingar ol.

Statistikk frå Helsedirektoratet

Helsedirektoratet publiserer årleg statistikk og rapportar knytt til ulike tema, også innanfor samhandlingsfeltet som kvalitetsindikatorer, pakkeforløp, ventetid, reinnleggelse, SAMDATA og samarbeid
Søk etter statistikk og rapportar på Helsedirektoratet
Logo Helsedirektoratet
Sist oppdatert 25.04.2024