Samarbeid med NAV

Helse Møre og Romsdal HF, NAV Møre og Romsdal og NAV Hjelpemiddelsentralen i fylket har etablert samarbeid for å fremme helse og deltaking i utdanning og arbeidsliv. Formålet er å bidra til sjølvstendigheit, meistring og deltaking i samfunnet uavhengig av funksjonsevne.

Ikon

NAV Møre og Romsdal 
Ellen Anita Trovaag

E-post: Ellen.Anita.Trovaa​g@nav.no

Helse Møre og Romsdal Helseforetak
Eli Otterlei, samhandlingssjef
E-post: Eli.Klara.Otterlei@helse-mr.no ​


HelseIArbeid er ei satsing på helsefremming og førebyggande kunnskapsformidling på arbeidsplassen, med rask tilgang på individretta, tverrfaglig utgreiing og avklaring som grunnlag for meistring og arbeidsdeltaking.

Kortversjon om HelseIArbeid kan du lese her (pdf).

Helse Møre og Romsdal si side om HelseI​Arbeid

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse (pdf)

Styrings- og referansegruppe

Statusoppdatering styringsgruppe HelseIArbeid mai 2021 (pdf)

Statusoppdatering samarbeidsgruppe november 2020 (pdf)

Referat og møtedokument

Referat styringsgruppe HelseIArbeid 26. mai 2021 (pdf)

Referat styringsgruppe HelseIArbeid 10. desember 2020 (pdf)

Referat statusmøte HelseIArbeid 30. september 2020 (pdf)

Referat HelseIArbeid 06. desember 2019 (pdf)

Kontaktinfo

Ellen Anita Trovaag (prosjektleiar HelseIArbeid)
E-post: Ellen.Anita.Trovaag@nav.no​


Sist oppdatert 25.04.2024