En collage av mennesker i medisinsk utstyr

Årsmelding 2022: Forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse

Seksjon for forsking og innovasjon og Seksjon for utdanning og kompetanse presenterer høgdepunkt frå 2022.

Forord

Utdanningssjef Guro Berge og avtroppande forskingssjef Dag Arne Lihaug Hoff delar tankar og refleksjonar rundt året 2022.
Les heile forordet her
guroDA

Nøkkeltall for 2022

  Glimt frå 2022

   Tre prosjekt i Helse Møre og Romsdal fekk tildelt regionale forskingsmiddel

   I alt 190 søknadar kjempa om dei regionale forskingsmidla utlyst frå Helse Midt-Norge RFH (Samarbeidsorganet) for 2023. Resultatet av denne skarpe konkurransen blei kunngjort torsdag 3. november 2022, kor 64 søknadar fekk tildelt forskingsmidlar.
   Les meir her
   bilde

   Slik var LIS-utdanninga for 2022

   I 2022 var det totalt 480 LIS (både LIS1 og LIS 2/3 og ALIS) i tjeneste i HMR. LIS (lege i spesialisering) er eit stillingsnamn for ein lege som er under strukturert opplæring for å oppnå godkjenning som spesialist i eit nærmare angitt medisinsk fagfelt
   Les meir her
   123123

   FORSKING OG INNOVASJON


   I Helse Møre og Romsdal er det  eit aktivt forskarmiljø. Forsking og innovasjon skal bidra til ny kunnskap om helse og sjukdom, og auke kvaliteten på behandlinga pasienten får.

   Les meir om og kontakt Seksjon for forsking og innovasjon.

   UTDANNING OG KOMPETANSE

   Helsepersonell si utdanning og kompetanse skal svare på innbyggjarane sine behov og vere kunnskapsbasert, relevant og ha god kvalitet.

   Les meir om og kontakt Seksjon for utdanning og kompetanseutvikling.

    

   Sist oppdatert 14.03.2023