Årsmelding 2022: Forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse

Gjennomførte kurs i Læringsportalen

​​​Kurskatalogen til Helse Midt-Norge teller til ei kvar tid over 723 kurs- og kompetansetiltak. Katalogen inneheld oversikt over både interne og eksterne tilbud.

Oversikt mest gjennomførte kurs 2022 HMR
Kursnavn
​​
Antall fullførte
Brannvern 
​3 399
Smittevern handhygiene ​
​2 906
​Smittevern - Basale smittevernrutiner
​2 800
​Åndedrettsvern - riktig bruk
​2641
​Introduksjon til HP Link
​2014
​Informasjonssikkerhet – hva er ditt ansvar?
​1700
​HHLR
​1344
​ Introduksjon til forordninger
​1304

​Introduksjon til Hyperspace for inneliggende pasientkontakt
​1300

​Introduksjon til flytskjema​
​1226


Alle sentrale kurs og kompetansetiltak retta mot tilsette i HMR skal vere tilgjengeleg via Læringsportalen. 

Statistikk 2022  
Det har vore høg kursaktivitet i HMR. Totalt 72 451 kurs har vore gjennomført og diagrammet under viser fordeling av fullførte kurs fordelt på type kurs. 

​ 2022: Figuren viser fullførte kurs i Læringsportalen fordelt på type kurs

​ 2022: Figuren viser fullførte kurs i Læringsportalen fordelt på type kurs

Fordeling type kurs pr måned 
Fordeling type kurs pr måned

Fordeling type kurs pr måned​​


Sist oppdatert 27.02.2023