Illustrasjon fag og forsking

Samhandling, utdanning, forsking og tenester

Fag og forsking

Helse Møre og Romsdal samarbeider med Det medisinske fakultet ved NTNU. Her finn du informasjon retta mot fagpersonell og forskarar med helse som forskingsfelt, men sidene gir også informasjon om vår faglege verksemd til publikum for øvrig.

Finn informasjon om ei bestemt behandling

Pasienttryggleik

Helsetenesta skal videreutviklast slik at pasientar og brukarar i større grad får, og opplev å få, trygg og god helsehjelp. Gjennom metoden kontinuerleg forbetring jobbar Helse Møre og Romsdal med å redusere pasientskadar, forbetre pasienttryggleikskulturen og bygge varige strukturar for pasienttryggleik gjennom mellom anna standardiserte pasientforløp.
Les meir om pasienttryggleik
Rollefiguren Margot, det nyaste tilskotet i pasienttryggleiksarbeidet i Helse Møre og Romsdal.
Sist oppdatert 25.04.2024