Offentleg utdanningsplan

Spesialisering i augesjukdommar i Helse Møre og Romsdal

Avdeling for Auge, ØNH og kjevekirurgi har ein seksjon for augesjukdommar i Ålesund og ein i Molde. LIS-utdanning er lagt til begge stader og det meste av utdanninga kan du få enten i Molde eller Ålesund. Begge er tilnærma sidestilte når det kjem til behandlingstilbod. I tillegg til teneste i Møre og Romsdal er det nødvendig med 1,5 år ved universitetssjukehus for å oppfylle alle læringsmåla.

Sist oppdatert 24.04.2023