Offentleg utdanningsplan

Spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri i Helse Møre og Romsdal

Som LIS i spesialiteten Barne og Ungdomspsykiatri vil du i Helse Møre og Romsdal kunne gjennomføre heile spesialistutdanninga i samme foretak. Avdeling psykisk helsevern for barn og unge er del av spesialisthelsetenesta i Helse Møre og Romsdal, organisert under Klinikk for psykisk helse og rus.

Illustrasjonsbilete
Avdelinga består av fem seksjoner derav fire poliklinikkar (Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund), samt døgnseksjon med akuttfunksjon ved Ålesund sjukehus og familieeining ved Molde sjukehus.

Vi har eit tett samarbeid mellom seksjonane i vår avdeling og du vil bli kjent med både LIS, overleger og andre faggrupper i heile avdelinga gjennom eit spesialistløp hos oss.

Spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ved Volda sjukehus

Spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ved Ålesund sjukehus

Spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ved Molde sjukehus

Spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ved Kristiansund sjukehus

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Sist oppdatert 20.01.2023