Offentleg utdanningsplan

Spesialisering i geriatri i Helse Møre og Romsdal

Geriatri er ein underseksjon i indremedisinske avdelingar. I Helse Møre og Romsdal er det sjøvstendige einingar ved sjukehusa i Kristiansund og i Ålesund, som tek i mot akuttgeriatriske pasientar og slagpasientar.

Geriatri illustrasjon

I Ålesund er seksjonen organisert som ein eigen sengepost med undergrupper, i tillegg til ein poliklinikk. I Kristiansund er geriatrisk eining ein del av ei felles useksjonert medisinsk avdeling. Seksjonen i Ålesund er den største av dei tok. LIS-utdanning skjer både i Ålesund og i Kristiansund. I Ålesund får du oppfylt nær som alle læringsmåla, medan i Kristiansund vil du trenge eit år ved ei større avdeling. 

Spesialisering i geriatri ved sjukehuset i Ålesund

Spesialisering i geriatri ved sjukehuset i Kristiansund

Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Sist oppdatert 23.05.2023