Offentleg utdanningsplan

Spesialisering i ortopedisk kirurgi i Helse Møre og Romsdal

Ortopedi er den delen av kirurgien som behandlar skader og sjukdommar i bevegapparatet. Det er eit fag for deg som likar å kombinere det praktiske og det akademiske. Faget er særs variert og inneheld alt frå akutte trafikkulykker til planlagde korsbandsoperasjonar, frå spedbarn med klumpfot til eldre med lårhalsbrot, frå mikrokirurgi i hand til store proteseinngrep.

Illustrasjonsbilete

Den ortopediske utdanninga i Møre og Romsdal skjer ved de alle dei fire sjukehusa våre. Sjukehusa har noko ulike profilar, og samarbeider derfor for å gi deg ei best mogleg utdanning i faget. I tillegg treng du 18 månader ved eit universitetssjukehus. 

​Spesialisering i ortopedisk kirurgi ved Volda sjukehus

Spesialisering i ortopedisk kirurgi ved Ålesund sjukehus

Spesialisering i ortopedisk kirurgi ved Molde sjukehus

Spesialisering i ortopedisk kirurgi ved Kristiansund sjukehus


Her finn du ei oversikt over alle våre spesialistutdanningar.

Sist oppdatert 24.04.2023