Intervju: Korleis er det å vere utdanningskoordinerande overlege i HMR?

Avtroppande UKOer Jørgen Jareld og Ingeborg Henriksen fortel korleis det er å arbeide som utdanningskoordinerande overlege i Helse Møre og Romsdal.

En mann og en kvinne som smiler

​Jørgen Jareld​​

Hva var det som gjorde at du søkte på denne stillinga?

Jeg hadde lyst til å prøve noe nytt, og denne stillingen lot seg kombinere med klinisk arbeide. Jeg er opptatt av utdanning og at kolleger tar godt vare på hverandre. Det er inspirerende å møte kolleger på tvers av fag – og det er mange dyktige og hyggelige leger i HMR!

Hva synes du er det mest interessante/spennende med å være UKO?

Stillingen gir erfaring i å jobbe med ledelsen, man blir deres rådgiver i saker angående legeutdanning. Det er et godt og regelmessig samarbeid med UKO-kollegene i samme stilling ved HNT og ved St Olavs. Man blir kjent med hvordan Helsedirektoratet og spesialitetskomiteene fra Legeforeningen jobber. Det beste er uansett å kunne jobbe med LIS og overleger i praksis, å være med for å gjøre hverdagen deres bedre.

Hvem vil du anbefale å søke?

Alle som er interessert i legeutdanning og som synes det er spennende å bli bedre kjent med våre fire sykehus.

I stillingsannonsen står det at "man i samarbeid med dei kliniske miljøa skal  sikre god fagleg kvalitet i dei respektive spesialiseringsløpa for LIS 2/3". På kva måte har stillinga bidratt til dette?

Ingeborg og jeg har kunnet arbeide på mange nivåer – med klinikksjefer, ledere, UAOer, LISer osv. Det er viktig at alle blir oppmerksomme på hva de andres roller og behov er. Det mest givende for meg personlig har vært å få utdanne meg til å holde veilederkurs for leger, disse er svært viktige for å få økt fokus på læring og mestring og trivsel på legenes arbeidsplasser. Leger blir glade når de får drive med faget sitt og hjelpe andre, så jeg mener det er viktig å ha fokus på å knipe inn på unyttig tidsbruk i hverdagen. Gjennom flere år er det lagt et godt grunnlag for legeutdanningen i HMR, og det har vært fint å kunne bygge videre på dette. Dette vil også neste UKO nyte godt av!

Ingeborg Henriksen

Hva var det som gjorde at du søkte på denne stillinga?

Jeg starte med dette arbeidet som prosjektleder for innføringen av ny spesialistutdanning i helseforetaket. Det var litt tilfeldig at jeg kom inn i det den gangen, men jeg har alltid hatt interesse både for å jobbe med og utvikle systemer for at arbeidshverdagen skal være bra, og for spesialistutdanning spesielt, så det var veldig spennende å få kombinere de to interessene i en jobb. Jeg var da erfaren LIS og nærmet meg egentlig å være klar for å reise i sentraltjeneste, men det passet godt å utsette det. Arbeidet med innføringsprosjektet var utrolig spennende, jeg fikk bli kjent med dyktige kollegaer i hele foretaket og fikk mye innsikt i hvordan store deler av den offentlige helsetjenesten fungerer. Og ikke minst fikk jeg jobbe med spesialistutdanningen og bidra til å gjøre overgangen til den nye ordningen så bra som mulig for både legene og lederne. Nå UKO-stillingen ble opprettet etter at innføringsprosjektet var ferdig, var det derfor veldig naturlig for meg å søke på den for å få fortsette det arbeidet.

Hva synes du er det mest interessante/spennende med å være UKO?

Det er mye som er både interessant og spennende i denne stillingen! Det er en helt unik mulighet til å få lov til å reise rundt i foretaket, bli kjent med fagmiljøene og se hvor utrolig mye bra arbeid som gjøres hver eneste dag av dedikerte og engasjerte kollegaer som alle har det samme målet: Våre pasienter og kollegaer skal ha det best mulig. Jeg synes også det har vært veldig interessant å få enda større innsikt i og forståelse for hvordan helsetjenesten styres, både lokalt i foretaket og i regionen, men også nasjonalt. Å få bli kjent med ledere på alle nivåer og prøve å bidra til at både legenes og ledernes behov blir godt ivaretatt, samtidig som vi driver spesialistutdanning som både er lovlig og bra, har vært veldig givende. Noe av det artigste jeg har gjort i denne jobben er å etablere og gjennomføre veilederkurs for leger i foretaket. Utdanningen jeg har fått for å gjøre det har vært personlig veldig utviklende. Men, det beste med det er likevel å se at engasjementet for LIS-utdanning vekkes hos kollegaer og at vi kan bidra til å skape enda bedre læringsmiljø og trygghet i spesialistutdanningen hos både LIS og overleger. Det er i seg selv utrolig motiverende!

Hvem vil du anbefale å søke?

Alle som har et engasjement for å få til god spesialistutdanning, rekruttering av leger og liker å jobbe litt med systemer, og som har lyst til å bli bedre kjent med sykehusene og fagfolkene våre, bør søke på denne stillingen!

I stillingsannonsen står det at "man i samarbeid med dei kliniske miljøa skal  sikre god fagleg kvalitet i dei respektive spesialiseringsløpa for LIS 2/3". På kva måte har stillinga bidratt til dette?

Det har vært viktig for meg å prøve å både være tilgjengelig for og møte fagmiljøene, ledere og relevant støttepersonell, for å skape forståelse av hva den nye spesialistutdanningen, som ikke er så ny lenger, handler om, men også å prøve å bygge opp systemer og struktur for spesialistutdanningen som vi kan bygge videre på i foretaket. Det har vært god anledning til å møte ulike miljøer både fysisk og digitalt. Å få bli kjent med ulike seksjoner og avdelinger, skjønne hva de står i og prøve å hjelpe dem til å finne best løsning for seg, som også er i tråd med alt det formelle rundt utdanningen, bidrar til å ivareta kvaliteten i det vi tilbyr av spesialistutdanning. I tillegg har vi utdanningsansvarlige overleger ved alle enheter som vi samarbeider med og som gjør en veldig viktig jobb i det daglige i de kliniske miljøene. Stillingen er på mange måter en rådgiverstilling, der vi både er rådgivere for LIS-leger, overleger, ledere og eksmpelvis HR i ulike spørsmål som handler om spesialistutdanning. Det er både i helt konkrete saker, men også i mer overordnede og strukturelle spørsmål. Hele systemet må jobbe sammen for at vi skal få til god spesialistutdanning hos oss, og å få være navet i det arbeidet er skikkelig gøy! 

Interessert i å arbeide som UKO i Helse Møre og Romsdal? Sjekk ut stillingsannonsa vår for meir informasjon om korleis det er å arbeide som UKO og å søke på stillinga. 


Søknadsfrist 30. april. Søk på stillinga gjennom Webcruiter her. ​​

Har du spørsmål om stillinga? Ta kontakt med Jørgen Jareld eller Ingeborg Henriksen:

Jørgen Jareld: jorgen.jareld@helse-mr.no  tlf 48 10 06 47
Ingeborg Henriksen: Ingeborg.Henriksen@helse-mr.no  90 50 45 88

Sist oppdatert 13.04.2023