Innovasjon, digitalt heimesjukehus

Digitalt heimesjukehus blei månadens prosjekt i Helse Midt-Norge RHF

- Det er skikkelig stas. Vi har jobba veldig tett og godt saman for å kunne tilby og vidareutvikle denne tenesta, fortel Ann-Iren Vartdal, prosjektleiar for "Digitalt heimesjukehus".

Petter Bjørklund
Publisert 16.03.2023
Sist oppdatert 11.05.2023
En kvinne som smiler foran et maleri
NØGD: Seksjonsleiar ved Nyfødt intensiv Ålesund sjukehus, Ann-Iren Vartdal er prosjektleiar for "Digitalt heimesjukehus" (Foto: Petter Bjørklund)

​​​Prosjektet "Digitalt heimesjukehus" ved Nyfødt intensiv Ålesund sjukehus blei månade​ns prosjekt i Helse Midt-Norge RHF for mars 2023. 

"Digitalt heimesjukehus" tilbyr digital heimeoppfølging av for tidleg fødde og sjuke nyfødde barn som kan reise heim tidleg og framleis vere under oppfølging av sjukehuset via digital kommunikasjon.

Tilbodet passar mellom anna til for tidleg fødde som er medisinsk stabile men har behov for oppfølging når det kjem til å trene på å ete, eller andre nyfødde som har behov for støtte og ekstra oppfølging.​

Seksjonsleiar ved Nyfødt intensiv, Ann-Iren Vartdal er prosjektleiar for "Digitalt heimesjukehus"​​, og sett pris på at tilbodet har fått denne anerkjenninga frå Helse Midt-Norge.

– Det er skikkelig stas. Vi har ei god prosjektgruppe med mykje erfaring og kunnskap, og fått god hjelp frå fag og innovasjon. Vi har jobba veldig tett og godt saman for å kunne tilby og vidareutvikle denne tenesta.

ddd

Nyfødt intensiv held til ved Barne- og ungdomsavdelinga på Ålesund sjukehus (Foto: Helse Møre og Romsdal).​​

Inspirert av liknande t​ilbod frå andre sjukehus

Å få for tidleg fødde barn til å ete sjølv kan vere utfordrande og føre til fleire lange dagar og veker på sjukehuset. Slike opphald kan vere belastande for både barnet og familien deira, og er ein av faktorane for opprettinga av digitalt heimesjukehus.

I tillegg har andre sjukehus som tilbyr digital heimeoppfølging eller ambulerande oppfølging frå sjukehus i heimen vore ein inspirasjon for å etablere eit liknande tilbod i Møre og Romsdal fylke.

– Vi høyrde at andre nyfødd​avdelinger i landet tilbydde heimesjukehus slik at familien kan ta med barnet heim tidlegare. Gevinstane viste seg å vere store for barnet, søskena og foreldra, seier Vartdal.


123

"Digitalt heimesjukehus" tilbyr digital heimeoppfølging av for tidleg fødde og sjuke nyfødde barn som kan reise heim tidleg og framleis vere under oppfølging av sjukehuset via digital kommunikasjon. (Illustrasjonsfoto: Helse Møre og Romsdal)​

For å skape tryggleik og sjølvsikkerheit rundt tenesta hos foreldra har dei tilsette ved Nyfødt intensiv utarbeida ulike digitale opplæringsvideoar, mellom anna for hja​rte-lungeredning og korleis man legg ned matsonde.​​​​

– Dei har vore ressursbesparande ​samstundes som dei gir foreldra fridom til å gjennomføre opplæringa når som helst og kor som helst, fortel Vartdal.​​

Under oppfølginga får foreldra tilsendt eit skjema dagleg kor dei rapporterer ulike verdiar hos barnet, for eksempel vekt, temperatur, og matinntak i løpet av døgnet. 
​​​​
Ved avslutting av digital heimeoppfølging får foreldra ein avsluttande samtale med helsesjukepleiar for eventuell vidare oppfølging, og for å sikre ein trygg og skånsa​​m overføring til primærhelsetenesta.​​

Auka ammefrekvens etter oppfølging​​​

​I motsetjing til ei stressande og belastande tid kor mor, far, barnet og søsken​​​​​​ er skilt frå kvarandre, gir "Digitalt heimesjukehus" familiar med for tidleg fødde eller sjuke nyfødde moglegheit til å vere saman i den tida kor barnet treng oppfølging frå helsetenesta.

– Det gir dei moglegheit til å vere i lag som familie samstundes som dei slepp stresset med å måtte forhalde seg til så mange på sjukehuset, seier Vartdal.​​​​​​

Vartdal fortel at responsen frå foreldra har vore positivt. Mellom anna rapporterer dei auka ansvar i heimen og at dei følar seg meir avslappa og sjølvstendige i rolla som foreldre.​ ​​

I tillegg rapporterer mødrene mindre press rundt amming. Vartdal nemner at det kan verke som dette har resultert i auka ammefrekvens hos mor etter avslutta oppfølging.​

– ​Foreldra har stort sett vore nøgde med tilbodet og glade for at dei slepp å vere på sjukehuset lenger enn dei må.​ Amming går mykje betre sidan dei får vere heime i trygge omgivnader, og finn roa til å la barnet bestemme tempo ​sjølv. Dei slappar meir av,​​ og fleire erfarer da at dei også produserer meire mjølk.​